Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Oversigt over ansøgninger og afgørelser

Her kan du søge på alle afsendte prækvalifikationsansøgninger. Under feltet status kan du se, hvor i processen ansøgningen befinder sig.

Det er muligt at søge på emnefelter og med fritekst, og ved at klikke på de enkelte kolonners overskrift, får du søgefelterne frem i rækkefølge.

Søg


Ansøgningsrunde Status Fagbetegnelse Uddannelsestype Ansøgningstype Hovedområde Institutionsnavn
2014 - 1 Afslag Miljøvidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2014 - 1 Afslag Erhvervsakademiuddannelse indenfor tekstil, beklædning, design og business Erhvervsakademiuddannelse Dublering Designfaglige område VIA University College
2014 - 1 Afslag Økonomi og informationsteknologi Professionsbachelor Dublering It-faglige område Erhvervsakademi Aarhus
2014 - 1 Afslag Videnskab- og teknologistudier Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Roskilde Universitet
2014 - 1 Afslag Professionsbachelor i offentlig administration Professionsbachelor Dublering Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2014 - 1 Afslag Akademiuddannelsen i energiteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2014 - 1 Afslag Financial Controller Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Kolding
2014 - 1 Afslag Energiteknologi Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2013 - 2 Afslag makinmesteruddannelse Bachelor Nyt udbud Teknisk videnskab Erhvervsakademi Syd-Vest
2013 - 2 Afslag Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Akademiuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område VIA University College
2014 - 1 Afslag Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Kolding
2013 - 2 Afslag Erhvervsakademiuddannelse indenfor tekstil, beklædning, design og business. Erhvervsakademiuddannelse Dublering Designfaglige område Erhvervsakademi Syd-Vest
2014 - 2 Afslag Akademiuddannelse i Ungdoms- og Voksenundervisning Akademiuddannelse Nyt udbud Pædagogiske område University College Nordjylland
2013 - 2 Godkendt Forsyningsteknik Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område VIA University College
2014 - 2 Godkendt Elektronik Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2013 - 2 Godkendt computational biomedicine Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2013 - 2 Godkendt Produktionsteknologi Erhvervsakademiuddannelse Dublering Tekniske område Københavns Erhvervsakademi
2013 - 2 Godkendt Professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, maskinmesteruddannelsen Professionsbachelor Dublering Maritime område Fredericia Maskinmesterskole
2015-1 Afslag Uddannelse til Professionsbachelor i Sundhed og Fødevareproduktion Professionsbachelor Ny uddannelse Bio- og laboratorietekniske område VIA University College
2015-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2015-1 Afslag Professionsbachelor i international hospitality management Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Lillebælt
2015-3 Afslag Energimanagement Professionsbachelor (overbygning) Dublering Tekniske område University College Nordjylland
2016-1 Afslag Automationsteknolog Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Kolding
2016-1 Afslag Professionsbachelor i international hospitality management Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2016-2 Afslag Uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2016-2 Afslag Audit og Myndighedsudøvelse i Fiskeriet, Fødevare- eller Medicinalindustrien Diplomuddannelse Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2017-1 Afslag International ret Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Aarhus Universitet
2017-1 Afslag Kandidatuddannelsen i kulturpolitik og kulturledelse Kandidat Ny uddannelse Humaniora Københavns Universitet
2014 - 2 Godkendt Akademiuddannelse i automation og drift Akademiuddannelse Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2014 - 1 Godkendt Produktionsteknologi Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2015-1 Godkendt Lægemiddelregistrering Master Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Københavns Universitet
2015-1 Godkendt Akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område Erhvervsakademiet Dania
2014 - 1 Godkendt kulturel interaktion og interkulturel analyse (tyske studier) Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2014 - 1 Godkendt kulturel interaktion og interkulturel analyse (franske studier) Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2014 - 1 Godkendt kulturel interaktion og interkulturel analyse (latinamerikastudier) Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i EL-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2014 - 1 Godkendt Diplomuddannelse i designstrategi- og designledelse Diplomuddannelse Ny uddannelse Kunstneriske område Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
2015-3 Godkendt Akademiuddannelse (AU) i byggekoordination Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2015-1 Godkendt Sygdomsmodellering og kvantitativ biologi Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2016-2 Godkendt Diplom i it-sikkerhed Diplomuddannelse Ny uddannelse It-faglige område Erhvervsakademi Aarhus
2015-3 Godkendt Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi Akademiuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Aarhus
2016-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2017-1 Afslag Akademiuddannelse i automation og drift Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Sjælland
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i VVS-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Sjælland
2017-2 Afslag Interkulturel marketing Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2017-2 Godkendt Elektronik Professionsbachelor Dublering Tekniske område Syddansk Universitet
2015-3 Godkendt Konferencetolkning Master Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2017-2 Godkendt Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation Professionsbachelor Flytning Medie- og kommunikationsfaglige område University College Syddanmark
2018-1 Godkendt Diplomuddannelse i skat Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område VIA University College
2018-1 Godkendt Diplomuddannelse i skat Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område VIA University College
2016-1 Godkendt Bioteknologi Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Professionshøjskolen Absalon
2014 - 1 Godkendt Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2017-2 Godkendt Bachelor i teknisk videnskab, energi og teknologi Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2017-2 Godkendt Datalogi Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab IT Universitetet i København
2015-2 Afslag Akademiuddannelse i EL-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2016-2 Godkendt Diplomuddannelse i designledelse Diplomuddannelse Nyt udbud Kunstneriske område Designskolen Kolding
2017-2 Godkendt Datavidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aalborg Universitet
2018-1 Godkendt el-installation Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2018-2 Godkendt Diplomuddannelse i Softwareudvikling Diplomuddannelse Nyt udbud It-faglige område Erhvervsakademiet Dania
2018-2 Godkendt Bioteknologi, procesteknologi og kemi Diplomuddannelse Nyt udbud Tekniske område Professionshøjskolen Absalon
2018-1 Godkendt teknisk videnskab (computerteknologi) Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2017-2 Godkendt Professionsbachelor i E-handel Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2018-1 Afslag Retail, teknologi og design Professionsbachelor Ny uddannelse It-faglige område Københavns Erhvervsakademi
2018-1 Afslag Retail, teknologi og design Professionsbachelor Nyt udbud af ny uddannelse It-faglige område Erhvervsakademiet Dania
2018-2 Afslag erhvervsøkonomi-psykologi Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Aarhus Universitet
2018-2 Godkendt Byggeri og infrastruktur Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Aarhus Universitet
2019-1 Godkendt Teknisk videnskab (mekanik) Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Aarhus Universitet
2019-1 Godkendt Datavidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab IT Universitetet i København
2014 - 1 Afslag arkæologi Bachelor Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2018-2 Godkendt Soils and Global Change Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2019-1 Under fortsat behandling Arkitektur Master Ny uddannelse Kunstneriske område Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
2019-1 Godkendt Ledelse Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område Erhvervsakademi Kolding
2018-2 Godkendt Neurorehabilitering Master Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Københavns Universitet
2019-1 Afslag Professionsbachelor i it-arkitektur Professionsbachelor Ny uddannelse It-faglige område Erhvervsakademi Aarhus
2019-1 Godkendt Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og datavidenskab Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2019-2 Godkendt bioprocesteknologi Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2019-2 Godkendt Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2019-2 Godkendt Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2019-2 Afslag Akademiuddannelse i Ledelse Akademiuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2020-1 Godkendt Professionsbachelor i it-arkitektur Professionsbachelor Ny uddannelse It-faglige område Erhvervsakademi Aarhus
2016-2 Godkendt Økonomi Kandidat Dublering Samfundsvidenskab Københavns Universitet
2020-2 Godkendt Miljøkemisk Projektledelse Akademisk overbygningsuddannelse Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2021-1 Indsendt Softwareingeniør Professionsbachelor Dublering Diplomingeniør VIA University College
2020-2 Godkendt Socialt arbejde Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Socialformidling Diplomuddannelse Nyt udbud Det social- og samfundsfaglige område University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Erhvervsakademiuddannelsen inden for markedsføring og salg Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det merkantile område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2020-2 Afslag Professionsbachelor i indkøb Professionsbachelor (overbygning) Ny uddannelse Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2020-2 Godkendt Master i Bæredygtig og sikker fødevareproduktion Master Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2020-2 Godkendt Maskinteknik Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2021-1 Godkendt Maskinmester Professionsbachelor Dublering Maritime område Københavns Maskinmesterskole
2015-1 Godkendt Skibsfører Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Maritime område Skagen Skipperskole
2021-2 Godkendt Data stewardship Akademisk overbygningsuddannelse Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2021-2 Godkendt Bæredygtigt byggeri Master Ny uddannelse Teknisk videnskab Aarhus Universitet
2021-2 Godkendt Energiteknolog Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2021-2 Godkendt Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik Professionsbachelor Nyt udbud Det sundhedsfaglige område University College Nordjylland
2021-2 Godkendt Offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse Nyt udbud Forvaltning og administration University College Syddanmark
2021-2 Godkendt Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Sjælland
2021-1 Godkendt Bæredygtige byggeprocesser Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2021-2 Godkendt Jordemoderkundskab Professionsbachelor Nyt udbud Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2021-2 Godkendt Professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionsbachelor Ny filial Pædagogiske område University College Lillebælt
2021-2 Afslag Radiografi Professionsbachelor Dublering Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Metropol
2021-2 Afslag Akademiuddannelse i EL-Installation Akademiuddannelse Nyt udbud Teknik, produktion, service m.v. Erhvervsakademi Kolding
2021-2 Afslag Erhvervsøkonomi Kandidat Dublering Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2021-2 Godkendt Arbejdsmiljøledelse Master Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2022-1 Godkendt kvanteinformationsvidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2022-1 Godkendt Professionsbachelor i e-handel Professionsbachelor (overbygning) Ny filial Designfaglige område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2022-1 Godkendt Sundhedspraksis Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed Professionshøjskolen Absalon
2022-1 Godkendt Professionsbachelor i finans Professionsbachelor Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2022-1 Godkendt Bæredygtig ledelse Master Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2022-1 Godkendt Erhvervsøkonomi Kandidat Dublering Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2022-1 Afslag Bæredygtigt strategisk indkøb Professionsbachelor (overbygning) Ny uddannelse Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2022-2 Godkendt Bæredygtighed og grøn omstilling Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Det merkantile område Erhvervsakademi Kolding
2022-2 Godkendt Bioinformatik Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2022-2 Afslag Folkesundhedsvidenskab Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet
2022-2 Godkendt Bygningskonstruktør Professionsbachelor Dublering Tekniske område VIA University College
2022-2 Afslag Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2022-2 Godkendt Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur (ny titel - tidligere titel "Akvatisk Videnskab og Teknologi") Kandidat Flytning Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2022-2 Afslag Folkesundhedsvidenskab Bachelor Flytning Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet
2021-2 Godkendt Industriel 3D print Professionsbachelor (overbygning) Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Kolding
2023-1 Godkendt Plantevidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2023-1 Godkendt Dyrevidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2023-1 Godkendt Medicin Kandidat Dublering Sundhedsvidenskab Københavns Universitet
2022-2 Afslag Indeklima og bæredygtigt installationsdesign Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område University College Lillebælt
2023-2 Godkendt Data Science Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2023-2 Afslag Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse Ny filial It-faglige område University College Nordjylland
2023-2 Godkendt Professionsbacheloruddannelse (PBA) som Bygningskonstruktør Professionsbachelor Ny filial Tekniske område Erhvervsakademi Sjælland
2020-2 Afslag AU i Skatter og Afgifter Akademiuddannelse Nyt udbud Det merkantile område Erhvervsakademi Midt-Vest
2023-2 Godkendt Rusmiddelbehandling Diplomuddannelse Ny uddannelse Det social- og samfundsfaglige område Professionshøjskolen Metropol
2024-1 Godkendt Kvantecomputing Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2024-1 Afslag Robotteknologi Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Professionshøjskolen Absalon
2024-1 Godkendt Maritim teknolog Erhvervsakademiuddannelse Ny uddannelse Maritime område MARTEC, Frederikshavn
2024-1 Godkendt Naturvejledning Akademiuddannelse Dublering Velfærd, undervisning og sundhed Københavns Universitet
2014 - 1 Afslag Fysioterapi Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Aarhus Universitet
2014 - 1 Afslag Fysioterapi. Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Aalborg Universitet
2014 - 1 Afslag Automation Erhvervsakademiuddannelse Dublering Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2014 - 1 Afslag Akademiuddannelse i sundhedspraksis Akademiuddannelse Nyt udbud Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Metropol
2014 - 1 Afslag Innovation og entreprenørskab Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2013 - 2 Afslag Politologisk forskning Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Aarhus Universitet
2014 - 1 Afslag Radiografisk teknologi. Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Aalborg Universitet
2014 - 1 Afslag Professionsbachelor inden for finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2014 - 2 Afslag Production Engineering Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område VIA University College
2014 - 1 Afslag Uddannelsen til professionsbachelor i international handel og markedsføring Professionsbachelor (overbygning) Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Lillebælt
2014 - 2 Afslag Serviceøkonom AK Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2014 - 1 Afslag Professionsbachelor som Bygningskonstruktør Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2013 - 2 Afslag Professionsbachelor som Bygningskonstruktør Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2014 - 1 Godkendt Kognitionsvidenskab Bachelor Ny uddannelse Samfundsvidenskab Aarhus Universitet
2014 - 1 Godkendt Anvendt jura Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Københavns Universitet
2013 - 2 Godkendt Akademiuddannelse i Socialpædagogik Akademiuddannelse Nyt udbud Pædagogiske område University College Nordjylland
2015-1 Afslag Hospitality Management Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Aarhus
2015-1 Afslag Innovation og entrepreneurship Professionsbachelor (overbygning) Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Sjælland
2015-1 Afslag Katastrofeberedsskab Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område University College Syddanmark
2015-3 Godkendt Professionsbacheloruddannelse i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, maskinmester Professionsbachelor Dublering Maritime område Københavns Maskinmesterskole
2015-3 Afslag Energiteknolog Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Kolding
2015-3 Afslag Skibsfører Professionsbachelor Nyt udbud Maritime område Marstal Navigationsskole
2016-1 Afslag Uddannelse til professionsbachelor i Leisure Mangement Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Kolding
2016-1 Afslag Uddannelse til professionsbachelor i Design og Business Professionsbachelor Nyt udbud Designfaglige område Erhvervsakademi Kolding
2013 - 2 Afslag Diplomuddannelse i designmetode og didaktik Diplomuddannelse Ny uddannelse Kunstneriske område Designskolen Kolding
2016-2 Afslag Professionsbachelor i finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2016-2 Afslag Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Bio- og laboratorietekniske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2017-1 Afslag Diplomingeniør, Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed (eksport og teknologi) Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Danmarks Tekniske Universitet
2017-1 Godkendt skat Professionsbachelor Ny uddannelse Samfundsfaglige område Professionshøjskolen Metropol
2014 - 1 Godkendt Akademiuddannelsen i energiteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2015-1 Godkendt Hovedpinesygdomme Master Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Københavns Universitet
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i EL-installation Akademiuddannelse Ny uddannelse Tekniske område Københavns Erhvervsakademi
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i VVS-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i VVS-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i VVS-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2014 - 2 Godkendt Akademiuddannelsen i automation og drift Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2015-3 Godkendt Akademiuddannelse i byggekoordination Akademiuddannelse Ny uddannelse Tekniske område Københavns Erhvervsakademi
2015-1 Godkendt Sygdomsmodellering og kvantitativ biologi Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2015-1 Godkendt Akademiuddannelse i automation og drift (iflg. udkast til studieordning) Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2015-1 Godkendt Akademiuddannelse i automation og drift (iflg. udkast til studieordning) Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2016-1 Godkendt Akademiuddannelse i miljøteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2016-2 Godkendt Data science Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab IT Universitetet i København
2016-1 Godkendt Ledelse af Digital Kommunikation Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aalborg Universitet
2016-1 Godkendt Akademiuddannelse i byggekoordination Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område VIA University College
2016-1 Godkendt Akademiuddannelse i byggeteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område VIA University College
2015-3 Godkendt Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område VIA University College
2016-1 Godkendt Diplomuddannelse i e-konceptudvikling Diplomuddannelse Nyt udbud Medie- og kommunikationsfaglige område Erhvervsakademi Kolding
2017-2 Godkendt Skat Professionsbachelor Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2016-2 Godkendt Diplom i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2014 - 1 Godkendt Akademiuddannelse i socialt arbejde Akademiuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2017-2 Godkendt Digitalisering Bachelor Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2017-2 Godkendt Bachelor i teknisk videnskab, data science og kunstig intelligens Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Danmarks Tekniske Universitet
2018-1 Afslag Diplom i bæredygtighed Diplomuddannelse Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2018-1 Afslag e-handel Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Lillebælt
2015-2 Afslag Akademiuddannelse i EL-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2015-3 Afslag Akademiuddannelse i byggeteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2015-3 Afslag Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2017-2 Godkendt Offentlig ledelse Master Ny uddannelse Samfundsvidenskab Aalborg Universitet
2017-2 Godkendt Datavidenskab Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Aalborg Universitet
2018-1 Godkendt e-handel Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Lillebælt
2018-1 Godkendt IT sikkerhed Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud It-faglige område Erhvervsakademi Lillebælt
2018-2 Godkendt Maskinmester Professionsbachelor Dublering Maritime område Århus Maskinmesterskole
2018-2 Afslag Miljøsystemvidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2015-3 Afslag AU i bygningsteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2015-3 Afslag AU i byggekoordination Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2019-1 Godkendt Datadrevet organisationsudvikling Master Ny uddannelse Humaniora Aalborg Universitet
2019-1 Godkendt Automationsteknolog (Erhvervsakademiuddannelsen inden for automation) Erhvervsakademiuddannelse Dublering Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2019-1 Godkendt Akademiuddannelse i byggekoordination Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Sjælland
2018-2 Godkendt børns litteratur, medier og kultur Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2019-1 Godkendt Den merkantile diplomuddannelse Diplomuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2019-2 Godkendt Bygningsteknik Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2019-2 Godkendt Uddannelsen til professionsbachelor i e-handel Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2019-2 Godkendt Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2019-2 Godkendt Teknologisk Diplomuddannelse i Projektledelse Diplomuddannelse Nyt udbud Tekniske område University College Syddanmark
2019-2 Godkendt Teknologisk Diplomuddannelse i Projektledelse Diplomuddannelse Nyt udbud Tekniske område University College Syddanmark
2019-1 Godkendt Uddannelsen til professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør Professionsbachelor Dublering Tekniske område Københavns Universitet
2018-2 Godkendt Professionsbachelor i it-sikkerhed Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud It-faglige område University College Nordjylland
2019-2 Afslag Akademiuddannelse i Ledelse Akademiuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2019-2 Afslag Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Kolding
2019-2 Afslag Erhvervsakademiuddannelse indenfor byggeri og business (Byggekoordinator AK) Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2019-2 Godkendt software Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2020-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Samfundsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2020-1 Godkendt ”Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration” Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Samfundsfaglige område VIA University College
2020-1 Afslag Økonomi og Informationsteknologi Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Kolding
2019-1 Godkendt Den sociale diplomuddannelse Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Nordjylland
2020-2 Godkendt Klimatilpasning Akademisk overbygningsuddannelse Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2020-2 Godkendt Maskinteknik Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2020-2 Godkendt IT-sikkerhed Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Sjælland
2020-2 Godkendt Maskinteknik Professionsbachelor Dublering Tekniske område Syddansk Universitet
2020-2 Godkendt Erhvervsakademiuddannelsen inden for handel Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det merkantile område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2020-2 Godkendt Socialformidling Diplomuddannelse Nyt udbud Det social- og samfundsfaglige område University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling Erhvervsakademiuddannelse Dublering Bio- og laboratorietekniske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2019-2 Godkendt Bioproces videnskab Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Roskilde Universitet
2020-2 Afslag Sundhedsvidenskabelig Forskning Master Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet
2020-2 Godkendt Bygningskonstruktør Professionsbachelor Dublering Tekniske område Københavns Erhvervsakademi
2020-2 Godkendt Sundhedspraksis Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Velfærdsteknologi i praksis Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2021-1 Godkendt Intelligence og cyber studier Master Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2021-1 Indsendt Marin Ingeniørvidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Danmarks Tekniske Universitet
2021-2 Godkendt Radiografi Professionsbachelor Nyt udbud Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2021-2 Godkendt Marin Ingeniørvidenskab Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2021-2 Godkendt Pædagog Professionsbachelor Dublering Pædagogiske område Professionshøjskolen Absalon
2021-2 Godkendt Sygepleje Professionsbachelor Ny filial Det sundhedsfaglige område VIA University College
2021-2 Godkendt Offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse Nyt udbud Forvaltning og administration University College Syddanmark
2021-2 Godkendt Serviceøkonom AK Erhvervsakademiuddannelse Ny filial Det merkantile område University College Lillebælt
2021-2 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (financial controller AK) Erhvervsakademiuddannelse Flytning Det merkantile område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2021-1 Godkendt Professionsbachelor i it-arkitektur Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Københavns Erhvervsakademi
2021-1 Godkendt E-handel Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område University College Nordjylland
2022-1 Godkendt Akademiuddannelse i automation og drift Akademiuddannelse Nyt udbud Teknik, produktion, service m.v. Professionshøjskolen Absalon
2022-1 Godkendt Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Professionsbachelor Dublering Det økonomiske område Københavns Erhvervsakademi
2022-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelsen inden for netværksteknik og elektronik Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud It-faglige område Erhvervsakademi Sjælland
2022-1 Godkendt Teknologiledelse Master Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2022-1 Afslag Professionsbachelor i teknik og business (studieretningen) Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2022-1 Afslag Akademiuddannelse i EL-Installation Akademiuddannelse Nyt udbud Teknik, produktion, service m.v. Erhvervsakademi Kolding
2022-1 Godkendt skat Diplomuddannelse Dublering Det social- og samfundsfaglige område University College Syddanmark
2022-1 Afslag Bæredygtig forretningsudvikling Professionsbachelor Ny uddannelse Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2022-2 Godkendt Samfundsjura Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Roskilde Universitet
2022-2 Godkendt Population studies Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2022-2 Godkendt Arkitektur Bachelor Nyt udbud Kunstneriske område Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
2022-2 Godkendt Professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2022-2 Godkendt Veterinærmedicin Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Aarhus Universitet
2022-2 Godkendt Veterinærmedicin Bachelor Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Aarhus Universitet
2022-2 Afslag Film- og serieproduktionsledelse Professionsbachelor Ny uddannelse Medie- og kommunikationsfaglige område University College Lillebælt
2022-2 Godkendt Arkitektur Kandidat Nyt udbud Kunstneriske område Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
2022-2 Godkendt Pædagog Professionsbachelor Ny filial Pædagogiske område University College Nordjylland
2021-2 Godkendt Visuelle studier og kunstpædagogik Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aalborg Universitet
2022-1 Godkendt Samfundsøkonomi Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Roskilde Universitet
2022-1 Godkendt Samfundsøkonomi Bachelor Ny uddannelse Samfundsvidenskab Roskilde Universitet
2022-2 Afslag Softwareteknologi Professionsbachelor Ny uddannelse Diplomingeniør Syddansk Universitet
2022-2 Godkendt Bachelor i teknisk videnskab, computer engineering Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2023-1 Godkendt Fysik og Teknologi Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2023-1 Godkendt Bæredygtighed og grøn omstilling Akademiuddannelse Nyt udbud Det merkantile område Erhvervsakademiet Dania
2023-2 Godkendt Professionsbachelor i e-commerce og digital marketing Professionsbachelor Ny uddannelse Det økonomiske område Erhvervsakademi Aarhus
2023-2 Godkendt Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Akademiuddannelse Nyt udbud Teknik, produktion, service m.v. Professionshøjskolen Absalon
2023-2 Godkendt Bæredygtighed og grøn omstilling Akademiuddannelse Nyt udbud Det merkantile område University College Nordjylland
2023-2 Godkendt Professionsbachelor i radiografi Professionsbachelor Nyt udbud Det sundhedsfaglige område VIA University College
2023-2 Godkendt Trivsel og psykologisk velfærd Master Ny uddannelse Samfundsvidenskab Aalborg Universitet
2023-2 Godkendt Power-to-X Diplomuddannelse Ny uddannelse Maritime område Fredericia Maskinmesterskole
2023-2 Godkendt Filmproduktionsledelse Professionsbachelor Ny uddannelse Medie- og kommunikationsfaglige område University College Lillebælt
2024-1 Godkendt Psykologi Bachelor Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2014 - 1 Afslag Informationsteknologi Erhvervsakademiuddannelse Dublering It-faglige område Erhvervsakademiet Dania
2014 - 1 Afslag Diplomuddannelse i Ledelse Diplomuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2014 - 1 Afslag Produktudvikling og teknisk integration Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2013 - 2 Afslag markedsantropologi Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2014 - 1 Afslag Uddannelse til professionsbachelor i radiografi Professionsbachelor Nyt udbud Det sundhedsfaglige område VIA University College
2013 - 2 Afslag Professionsbacheloruddannelse i eksport og teknologi Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2014 - 1 Afslag Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud It-faglige område Erhvervsakademi Kolding
2014 - 1 Afslag Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Professionsbachelor (overbygning) Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2013 - 2 Afslag Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge Diplomuddannelse Nyt udbud Pædagogiske område University College Lillebælt
2014 - 1 Godkendt Kuratering Master Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2013 - 2 Godkendt Sundhedspraksis Akademiuddannelse Nyt udbud Det sundhedsfaglige område Erhvervsakademi Midt-Vest
2013 - 2 Godkendt Arkitektur Master Ny uddannelse Kunstneriske område Arkitektskolen Aarhus
2013 - 2 Godkendt operations management Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2013 - 2 Godkendt Produktionsteknolog AK. I daglig tale blot Produktionsteknolog Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Kolding
2015-1 Afslag Professionsbachelor i finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2015-1 Afslag Professsionsbachelor i finans Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2013 - 2 Godkendt Professsionsbachelor inden for finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Kolding
2015-3 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for energiinstallation (installatør, stærkstrøm AK) Erhvervsakademiuddannelse Flytning Tekniske område Erhvervsakademi Sjælland
2015-3 Afslag Professionsbachelor i finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2014 - 1 Godkendt kulturel interaktion og interkulturel analyse Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2015-3 Afslag Automationsteknolog Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Kolding
2015-3 Afslag Professsionsbachelor i finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2015-3 Afslag Produkt- og designudvikling Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2015-3 Afslag Professsionsbachelor inden for finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2015-3 Afslag Arbejdsmiljø Master Ny uddannelse Samfundsvidenskab Roskilde Universitet
2015-1 Godkendt Administration Erhvervsakademiuddannelse Dublering Samfundsfaglige område Erhvervsakademiet Dania
2016-1 Afslag Erhvervsakademiuddannelse i byggeri & business (Byggekoordinator AK), Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2016-2 Afslag Professionbachelor inden for finans (Finansbachelor) Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2016-2 Afslag Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2016-2 Afslag Uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2016-2 Afslag Computer Engineering Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2014 - 2 Godkendt Statskundskab Kandidat Dublering Samfundsvidenskab Aarhus Universitet
2014 - 2 Godkendt Akademiuddannelse i automation og drift Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Københavns Erhvervsakademi
2014 - 2 Godkendt Akademiuddannelse i automation og drift Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område University College Nordjylland
2015-3 Godkendt Akademiuddannelse inden for byggeteknologi Akademiuddannelse Ny uddannelse Tekniske område Københavns Erhvervsakademi
2013 - 2 Godkendt Administration Erhvervsakademiuddannelse Dublering Samfundsfaglige område Erhvervsakademiet Dania
2015-3 Godkendt Akademiuddannelse (AU) i Bygningsteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område University College Nordjylland
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i energiteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Kolding
2015-1 Godkendt AU i International Transport og Logistik Akademiuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Kolding
2016-1 Godkendt Akademiuddannelse i miljøteknologi Akademiuddannelse Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2016-2 Godkendt Vindenergi Master Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2016-2 Godkendt Robotteknologi Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Syddansk Universitet
2016-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2016-1 Godkendt Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi Akademiuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i EL-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Sjælland
2015-3 Afslag Serviceøkonom AK Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2017-2 Afslag Interkulturel marketing Bachelor Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2017-2 Godkendt Sygepleje Professionsbachelor Dublering Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2017-2 Godkendt Civilingeniør, cand. polyt., Business Analytics Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2017-2 Godkendt Elektronik Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2018-1 Godkendt Avancerede materialer og sundhedsteknologi Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2014 - 2 Godkendt Skibsfører Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Maritime område Skagen Skipperskole
2018-1 Godkendt Master i matematik med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser Master Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2018-2 Godkendt Forbrugerstudier Bachelor Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2018-1 Afslag Skat Professionsbachelor Nyt udbud Samfundsfaglige område Erhvervsakademi Aarhus
2018-2 Afslag erhvervsøkonomi-psykologi Bachelor Ny uddannelse Samfundsvidenskab Aarhus Universitet
2018-2 Afslag Ledelse Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område Erhvervsakademi Kolding
2018-2 Afslag Bygningsdesign Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Aarhus Universitet
2018-2 Afslag Miljøpolicy Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Aarhus Universitet
2019-1 Godkendt Anvendt Dataanalyse Professionsbachelor (overbygning) Ny uddannelse Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2019-1 Godkendt Diplomingeniør i maskinteknologi Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Professionshøjskolen Absalon
2018-2 Godkendt Medicin Kandidat Dublering Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet
2018-2 Godkendt Diplomingeniør i Fisketeknologi Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Danmarks Tekniske Universitet
2019-2 Godkendt Teknologisk Diplomuddannelse i Projektledelse Diplomuddannelse Nyt udbud Tekniske område University College Syddanmark
2019-2 Godkendt software Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2020-1 Godkendt Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi – forretningsanalyse og ledelse Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2020-1 Godkendt Informatikundervisning Master Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2020-1 Afslag Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud It-faglige område Erhvervsakademi Kolding
2020-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2020-1 Godkendt Diplom i IT-sikkerhed Diplomuddannelse Nyt udbud It-faglige område University College Lillebælt
2016-2 Afslag Statskundskab Kandidat Dublering Samfundsvidenskab Københavns Universitet
2019-1 Godkendt Arkitektur Kandidat Ny uddannelse Kunstneriske område Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
2020-1 Godkendt Arkitektur Master Ny uddannelse Kunstneriske område Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
2020-2 Godkendt Anvendt Dataanalyse Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2020-2 Godkendt Skat Professionsbachelor Dublering Samfundsfaglige område VIA University College
2020-2 Godkendt Maskinteknik Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2020-2 Godkendt Professionsbachelor i it-arkitektur Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Kolding
2020-2 Godkendt Socialt arbejde Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Socialformidling Diplomuddannelse Nyt udbud Det social- og samfundsfaglige område University College Syddanmark
2020-1 Under fortsat behandling Uddannelse til Professionsbachelor som Diplomingeniør i Skibsteknik og Marine konstruktioner Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område MARTEC, Frederikshavn
2020-2 Godkendt Offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse Nyt udbud Forvaltning og administration University College Nordjylland
2021-2 Indsendt Globale naturressourcer og udvikling Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2021-2 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration Erhvervsakademiuddannelse Dublering Samfundsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2021-2 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) Erhvervsakademiuddannelse Ny filial Det merkantile område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2021-2 Under fortsat behandling Jura Kandidat Dublering Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2021-2 Afslag Teknologiledelse Master Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2021-2 Afslag Akvatisk naturbeskyttelse og -genopretning Akademisk overbygningsuddannelse Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2021-2 Afslag Innovation og entrepreneurship Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2021-1 Afslag Bæredygtig styring og ret Akademisk overbygningsuddannelse Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2022-1 Godkendt pædagog Professionsbachelor Ny filial Pædagogiske område University College Syddanmark
2022-1 Afslag Den merkantile diplomuddannelse Diplomuddannelse Nyt udbud Det økonomiske og merkantile område Erhvervsakademi Sjælland
2021-2 Afslag Kunstig Intelligens Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2022-2 Godkendt Design og anvendelse af kunstig intelligens Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Aalborg Universitet
2022-2 Godkendt Professionsbachelor i business og vandteknologi Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2022-2 Godkendt Bachelor (BSc) i kunstig intelligens Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2022-2 Godkendt Scienceundervisning Master Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2022-2 Godkendt Skat Professionsbachelor Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Lillebælt
2022-2 Godkendt Professionsbachelor i finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2022-2 Godkendt Fiskeriingeniør Professionsbachelor Flytning Diplomingeniør Danmarks Tekniske Universitet
2022-2 Godkendt Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionsbachelor Dublering Pædagogiske område Professionshøjskolen Metropol
2023-1 Godkendt Dyrevidenskab Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2023-1 Godkendt Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionsbachelor Nyt udbud Pædagogiske område Professionshøjskolen Absalon
2023-1 Godkendt Økonomi og informationsteknologi Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2023-1 Godkendt Biosolutions Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2023-1 Godkendt Plante- og fødevarevidenskab Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2023-2 Godkendt Data Stewardship Master Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2023-2 Godkendt Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet
2023-2 Godkendt Ungdoms- og voksenundervisning Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Nordjylland
2023-2 Godkendt Procesøkonomi og værdikædeledelse Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2024-1 Godkendt Datalogi Bachelor Dublering Naturvidenskab Aarhus Universitet
2014 - 1 Afslag Transnational og Cross border Journalistik Kandidat Ny uddannelse Humaniora Roskilde Universitet
2014 - 1 Afslag Grafisk kommunikation Professionsbachelor Nyt udbud Medie- og kommunikationsfaglige område University College Nordjylland
2014 - 1 Afslag Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Professionsbachelor (overbygning) Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2014 - 1 Afslag Radiografi Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet
2013 - 2 Afslag Multiplatform Storytelling and Production Professionsbachelor Nyt udbud Medie- og kommunikationsfaglige område Københavns Erhvervsakademi
2013 - 2 Afslag Merkantil diplom Diplomuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Københavns Erhvervsakademi
2014 - 1 Afslag Erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi Erhvervsakademiuddannelse Dublering Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2014 - 1 Afslag Videnskab- og teknologistudier Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Roskilde Universitet
2014 - 2 Afslag Markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2014 - 1 Afslag sundhedsfremmeledelse Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Roskilde Universitet
2014 - 1 Godkendt Urban Studies (i daglig tale 4cities) Kandidat Ny uddannelse Humaniora Københavns Universitet
2014 - 2 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2014 - 1 Godkendt Uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Lillebælt
2014 - 1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom AK) Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2014 - 1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2015-1 Afslag Hospitality management Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Aarhus
2015-1 Afslag Professionsbachelor i international hospitality management Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2015-1 Afslag Konkurrence- og eliteidræt Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet
2015-2 Afslag Akademiuddannelse i automation og drift Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Københavns Maskinmesterskole
2015-3 Afslag Finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Sjælland
2016-1 Afslag Globale Europastudier Kandidat Ny uddannelse Humaniora Københavns Universitet
2013 - 2 Afslag Offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Aarhus
2014 - 1 Afslag Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation Kandidat Dublering Samfundsvidenskab Aarhus Universitet
2016-2 Afslag Energi Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2016-2 Afslag Uddannelsen til professionsbachelor i E-commerce management Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud af ny uddannelse Det økonomiske område Erhvervsakademi Lillebælt
2016-2 Afslag Produktionsingeniør (Produktionsteknik) - engelsk udbud Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område VIA University College
2016-2 Afslag Finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Sjælland
2017-1 Afslag Sundhed og Informatik Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Københavns Universitet
2015-1 Godkendt Interkulturelle Markedsstudier Kandidat Ny uddannelse Humaniora Københavns Universitet
2014 - 1 Godkendt kulturel interaktion og interkulturel analyse (spansk og spanskamerikanske studier) Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i VVS-installation Akademiuddannelse Ny uddannelse Tekniske område Københavns Erhvervsakademi
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i El-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i automation og drift Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Kolding
2014 - 2 Godkendt Innovation og entreprenørskab Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2014 - 1 Godkendt Sundhedsinnovation Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2015-3 Godkendt Diplom i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Nordjylland
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i automation og drift Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2015-3 Godkendt Akademiuddannelse (AU) i byggeteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2015-3 Godkendt General Engineering Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2016-2 Godkendt Professionsbachelor i fødevareteknologi, innovation og applikation Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2017-1 Godkendt Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi Akademiuddannelse Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2015-2 Godkendt Akademiuddannelse i automation og drift Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2017-1 Godkendt It-sikkerhed Diplomuddannelse Nyt udbud It-faglige område Københavns Erhvervsakademi
2016-1 Godkendt Teknologisk Diplomuddannelse i Stærkstrømsteknologi Diplomuddannelse Nyt udbud Tekniske område Danmarks Tekniske Universitet
2015-3 Godkendt Byggekoordination Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2017-1 Godkendt Akademiuddannelse i sundhedspraksis Akademiuddannelse Nyt udbud Det sundhedsfaglige område VIA University College
2016-1 Godkendt Akademiuddannelse i VVS-installation Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2016-1 Godkendt Akademiuddannelse i EL-installation Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2016-1 Godkendt AU i VVS-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område University College Nordjylland
2016-1 Godkendt AU i EL-installation Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område University College Nordjylland
2015-3 Afslag Markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2016-2 Godkendt Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område University College Nordjylland
2016-2 Godkendt Nordisk Urban Planlægning Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Roskilde Universitet
2017-2 Godkendt Operations og Supply Chain Management Diplomuddannelse Nyt udbud Tekniske område Danmarks Tekniske Universitet
2017-2 Godkendt Professionsbachelor i grafisk kommunikation Professionsbachelor Flytning Medie- og kommunikationsfaglige område University College Syddanmark
2018-1 Afslag Datadrevet organisationsudvikling og læring Master Ny uddannelse Humaniora Aalborg Universitet
2018-1 Afslag Human Resource (HR) Diplomuddannelse Ny uddannelse Samfundsfaglige område Københavns Erhvervsakademi
2015-2 Afslag Akademiuddannelse i Energiteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Sjælland
2015-3 Afslag Akademiuddannelse i byggekoordination Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2017-2 Godkendt Robotteknologi Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2017-1 Godkendt Elektrisk Energiteknologi Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Aarhus Universitet
2017-1 Godkendt Maskinteknik Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Aarhus Universitet
2018-2 Godkendt Avanceret effektelektronik Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2018-2 Godkendt Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi Diplomuddannelse Nyt udbud Bio- og laboratorietekniske område Professionshøjskolen Metropol
2018-1 Godkendt teknisk videnskab (elektroteknologi) Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Aarhus Universitet
2017-2 Godkendt datavidenskab Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2017-2 Godkendt datavidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2018-2 Godkendt Bioanalytisk Diagnostik Professionsbachelor Dublering Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2018-2 Afslag Master i videnskabelig rådgivning Master Ny uddannelse Humaniora Aalborg Universitet
2018-2 Godkendt AU i skat Akademiuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område Erhvervsakademi Kolding
2016-2 Godkendt Professionsbachelor i softwareudvikling Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud It-faglige område Erhvervsakademiet Dania
2019-1 Godkendt Data Science Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Syddansk Universitet
2019-1 Godkendt it, kommunikation og organisation Kandidat Dublering Naturvidenskab Aarhus Universitet
2019-1 Godkendt Automationsteknolog Erhvervsakademiuddannelse Dublering Tekniske område University College Lillebælt
2019-1 Godkendt Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse Dublering Det sundhedsfaglige område Københavns Erhvervsakademi
2018-2 Godkendt Kandidatuddannelsen i Social Datavidenskab Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Københavns Universitet
2018-2 Godkendt Machine learning og data science Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2019-2 Godkendt Bygningsteknik Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2019-2 Godkendt Naturfags-, matematik- og teknologiundervisning i grundskolen Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2019-2 Afslag Maskinmester Professionsbachelor Dublering Maritime område Københavns Maskinmesterskole
2019-2 Godkendt Teknologisk Diplomuddannelse i Projektledelse Diplomuddannelse Nyt udbud Tekniske område University College Syddanmark
2019-2 Godkendt Autoteknologi Erhvervsakademiuddannelse Flytning Tekniske område Erhvervsakademi Sjælland
2019-2 Godkendt cybersikkerhed Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2016-2 Afslag Jura Kandidat Dublering Samfundsvidenskab Københavns Universitet
2020-1 Afslag Diplom i IT-sikkerhed Diplomuddannelse Nyt udbud It-faglige område University College Lillebælt
2019-1 Godkendt Cand tech., Teknologisk Entreprenørskab Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2021-1 Indsendt Applied Additive Manufacturing Professionsbachelor (overbygning) Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Kolding
2020-2 Godkendt Sundhedspraksis Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Socialformidling Diplomuddannelse Nyt udbud Det social- og samfundsfaglige område University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Klinisk tandteknik Professionsbachelor Ny uddannelse Det sundhedsfaglige område Aarhus Universitet
2020-2 Godkendt Personlig medicin Master Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Københavns Universitet
2020-2 Godkendt Akademiuddannelse i sundhedspraksis Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed Professionshøjskolen Metropol
2020-2 Godkendt Sundhedspraksis Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Sundhedspraksis Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Velfærdsteknologi i praksis Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2020-2 Afslag Tværprofessionelt velfærdsarbejde Master Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2020-2 Afslag Ansvarlig Forretningspraksis Akademisk overbygningsuddannelse Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2020-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Samfundsfaglige område University College Nordjylland
2020-2 Afslag Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling Diplomuddannelse Ny uddannelse Maritime område SIMAC, Svendborg
2018-1 Godkendt Skat Professionsbachelor Nyt udbud Samfundsfaglige område VIA University College
2019-2 Godkendt Professionsbacheloruddannelse i maritim transport og skibsledelse Professionsbachelor Nyt udbud Maritime område MARTEC, Frederikshavn
2021-1 Godkendt Intelligence og cyber studier Master Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2021-1 Godkendt Forretningsudvikling Master Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2021-2 Godkendt Professionsbachelor som urban landskabsingeniør Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2021-2 Godkendt Professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionsbachelor Ny filial Pædagogiske område University College Lillebælt
2021-2 Godkendt Professionsbachelor i Finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Sjælland
2021-2 Godkendt Offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse Nyt udbud Forvaltning og administration University College Syddanmark
2021-2 Godkendt Offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse Nyt udbud Forvaltning og administration University College Syddanmark
2021-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse som sundhedsadministrativ koordinator Erhvervsakademiuddannelse Dublering Samfundsfaglige område VIA University College
2021-2 Afslag Jordemoderkundskab Professionsbachelor Dublering Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Metropol
2021-2 Godkendt Professionsbachelor i finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2016-2 Afslag Sygepleje Professionsbachelor Flytning Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2018-2 Afslag AU i skatter og afgifter Akademiuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2022-1 Godkendt Naturvejledning Akademiuddannelse Ny uddannelse Velfærd, undervisning og sundhed Københavns Universitet
2022-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademiuddannelse Ny filial Det merkantile område Erhvervsakademi Sjælland
2021-2 Godkendt Quantum Technologies and Engineering Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2022-1 Afslag PBA Bæredygtigt strategisk indkøb Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud af ny uddannelse Det økonomiske område Erhvervsakademi Sjælland
2022-1 Afslag Bygningskonstruktør Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2022-1 Afslag Bæredygtig forretningsudvikling Professionsbachelor Nyt udbud af ny uddannelse Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2022-2 Godkendt Bæredygtighed og grøn omstilling Akademiuddannelse Ny uddannelse Det merkantile område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2022-2 Godkendt Software Engineering Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2022-2 Godkendt Bæredygtig energiteknik Professionsbachelor Ny filial Tekniske område Aalborg Universitet
2022-2 Godkendt Akademiuddannelse som friluftsvejleder Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Lillebælt
2022-2 Godkendt It-sikkerhed Diplomuddannelse Nyt udbud IT og teknik University College Nordjylland
2022-2 Godkendt Den merkantile diplomuddannelse Diplomuddannelse Nyt udbud Det økonomiske og merkantile område Erhvervsakademi Sjælland
2021-2 Afslag Migration og Integration Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Roskilde Universitet
2021-2 Godkendt Diplomuddannelsen i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling Diplomuddannelse Ny uddannelse Maritime område SIMAC, Svendborg
2023-1 Godkendt Medicin Bachelor Dublering Sundhedsvidenskab Københavns Universitet
2022-2 Afslag Professionsbachelor i e-handel Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Medie- og kommunikationsfaglige område Erhvervsakademi Sjælland
2023-1 Godkendt Bæredygtighed og grøn omstilling Akademiuddannelse Nyt udbud Det merkantile område University College Lillebælt
2023-2 Godkendt Digital sundhed Master Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Aalborg Universitet
2023-2 Godkendt Bæredygtighed og grøn omstilling Akademiuddannelse Nyt udbud Det merkantile område Erhvervsakademi Syd-Vest
2023-2 Under fortsat behandling Professionsbacheloruddannelsen i maritim transport og skibsledelse (skibsfører) Professionsbachelor Dublering Maritime område SIMAC, Svendborg
2024-1 Indsendt Farmakonom Professionsbachelor Ny uddannelse Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Metropol
2024-1 Indsendt Farmakonom Professionsbachelor Nyt udbud af ny uddannelse Det sundhedsfaglige område VIA University College
2021-2 Godkendt Elektronik Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2024-1 Godkendt Paramedicin og præhospitalt arbejde Professionsbachelor Ny uddannelse Det sundhedsfaglige område University College Nordjylland
2024-1 Godkendt PBA (O) International Handel og Markedsføring Professionsbachelor (overbygning) Ny filial Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2024-1 Godkendt Grøn energiomstilling Diplomuddannelse Ny uddannelse IT og teknik Københavns Maskinmesterskole
2024-1 Godkendt Datavidenskab Bachelor Dublering Naturvidenskab Aarhus Universitet
2024-1 Godkendt IT-Produktudvikling Bachelor Dublering Naturvidenskab Aarhus Universitet
2014 - 2 Afslag Skolelivets Socialpsykologi Master Ny uddannelse Humaniora Roskilde Universitet
2014 - 2 Afslag Markedsantropologi Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2014 - 1 Afslag Børnekultur - medier, æstetik og praksis Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2014 - 1 Afslag Pædagogik Bachelor Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2014 - 1 Afslag Klinisk sygepleje. Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Aalborg Universitet
2014 - 1 Afslag Produktudvikling og teknisk integration Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2013 - 2 Afslag Procesteknolog Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademiet Dania
2013 - 2 Afslag Innovation og enterprenørskab Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2013 - 2 Afslag Humanistisk Teknologikoordinering (HTEKO) Professionsbachelor Ny uddannelse Det sundhedsfaglige område University College Syddanmark
2013 - 2 Afslag Ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Bio- og laboratorietekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2013 - 2 Afslag Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Lillebælt
2013 - 2 Afslag Parkvirksomhed Diplomuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Aarhus
2013 - 2 Afslag Pædagogik Diplomuddannelse Nyt udbud Pædagogiske område Professionshøjskolen Metropol
2014 - 1 Godkendt Energimanagement Professionsbachelor (overbygning) Ny uddannelse Tekniske område University College Nordjylland
2014 - 1 Godkendt Serviceøkonomi (service, turisme og hotel ) Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Aarhus
2013 - 2 Godkendt Velfærdsteknologi i praksis Akademiuddannelse Nyt udbud Det sundhedsfaglige område Erhvervsakademi Midt-Vest
2013 - 2 Godkendt It-innovation Master Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2014 - 1 Godkendt immunologi og inflammation Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Københavns Universitet
2015-3 Afslag Big data and privacy Kandidat Ny uddannelse Humaniora Syddansk Universitet
2015-3 Afslag Professionsbachelor i sikring og sikkerhed Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Professionshøjskolen Metropol
2015-3 Afslag Professionsbacheloruddannelse i Finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2016-2 Godkendt Europæisk business Bachelor Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2016-2 Afslag Professionsbacheloruddannelsen inden for Finans (Finansbachelor) Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2016-2 Afslag Uddannelsen til professionsbachelor i E-commerce management Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud af ny uddannelse Det økonomiske område Erhvervsakademi Lillebælt
2013 - 2 Godkendt Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område Erhvervsakademiet Dania
2015-1 Godkendt Diplom i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse Nyt udbud Pædagogiske område University College Nordjylland
2014 - 1 Godkendt kulturel interaktion og interkulturel analyse (italienske studier) Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aarhus Universitet
2015-1 Godkendt AU i Energiteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område University College Nordjylland
2014 - 2 Godkendt Akademiuddannelsen i energiteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Syd-Vest
2014 - 2 Godkendt Joint Masters Degree in Media Arts Cultures Kandidat Ny uddannelse Humaniora Aalborg Universitet
2016-2 Godkendt Produktionsingeniør (Produktionsteknik) - dansk udbud Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område VIA University College
2016-2 Godkendt e-commerce management Professionsbachelor (overbygning) Ny uddannelse Det økonomiske område Erhvervsakademi Aarhus
2016-2 Godkendt Forretningsudvikling Master Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2015-3 Godkendt Akademiuddannelse i el-installation Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2015-3 Godkendt e-konceptudvikling Diplomuddannelse Nyt udbud Medie- og kommunikationsfaglige område Erhvervsakademi Aarhus
2016-2 Godkendt it-sikkerhed Professionsbachelor (overbygning) Ny uddannelse Tekniske område Erhvervsakademi Aarhus
2017-1 Godkendt It-sikkerhed Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud It-faglige område Københavns Erhvervsakademi
2016-2 Afslag Professionsbachelor i Finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2017-2 Afslag e-handel Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Københavns Erhvervsakademi
2017-2 Godkendt Elektronik Kandidat Dublering Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2017-2 Godkendt Professionsbachelor i offentlig administration Professionsbachelor Dublering Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2016-1 Godkendt Bioteknologi Professionsbachelor Nyt udbud Tekniske område Professionshøjskolen Absalon
2016-2 Godkendt Diplom i beskæftigelse Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2016-2 Godkendt Socialrådgivning Professionsbachelor Dublering Samfundsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2014 - 1 Godkendt Akademiuddannelse i beskæftigelse Akademiuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2018-1 Afslag Automationsteknolog Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Kolding
2015-3 Godkendt Fødevareteknologi Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Aarhus Universitet
2017-1 Afslag Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Sjælland
2016-1 Godkendt Muskuloskeletal fysioterapi. Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Aalborg Universitet
2018-1 Godkendt el installation Akademiuddannelse Nyt udbud Tekniske område Erhvervsakademi Lillebælt
2018-2 Godkendt Økonomi og Informationsteknologi Professionsbachelor Flytning Det økonomiske område University College Lillebælt
2018-2 Godkendt Professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation Professionsbachelor Flytning Medie- og kommunikationsfaglige område University College Syddanmark
2017-2 Godkendt Kunsthåndværk: Glas & Keramik Professionsbachelor Ny uddannelse Kunstneriske område Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
2018-1 Godkendt kognitionsvidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2017-1 Godkendt Business Development Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område Aarhus Universitet
2018-2 Afslag Uddannelse til professionsbachelor i finans (Finansbachelor) Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2018-2 Godkendt Diplomuddannelse i skat Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2019-1 Godkendt Master i Cybersikkerhed Master Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2018-1 Godkendt Vurdering Diplomuddannelse Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2018-2 Godkendt Datalogi-økonomi Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2019-1 Afslag Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud It-faglige område Erhvervsakademi Kolding
2018-2 Afslag Økonomi og it Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Kolding
2018-2 Godkendt Professionsbachelor i Finans Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Midt-Vest
2019-2 Godkendt Medicinalkemi Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2019-2 Afslag Bæredygtig forretningsudvikling Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2019-2 Godkendt Professionsbachelor i e-handel (PB i e-handel) Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Kolding
2019-2 Godkendt Maskinmester Professionsbachelor Dublering Maritime område Københavns Maskinmesterskole
2019-2 Godkendt Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration Diplomuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2019-2 Godkendt Markedsføring og salg Erhvervsakademiuddannelse Dublering Det økonomiske område Erhvervsakademi Sjælland
2019-1 Godkendt Neurovidenskab Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2019-2 Afslag Akademiuddannelse i Ledelse Akademiuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2019-2 Afslag Akademiuddannelse i Ledelse Akademiuddannelse Nyt udbud Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2020-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration Erhvervsakademiuddannelse Ny uddannelse Samfundsfaglige område Professionshøjskolen Metropol
2020-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration Erhvervsakademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Samfundsfaglige område University College Lillebælt
2021-1 Indsendt Dataanalyse Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område University College Nordjylland
2020-2 Godkendt general engineering Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2020-2 Godkendt Maskinteknik Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2020-2 Godkendt Socialt arbejde Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Socialt arbejde Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Kognitions- og datavidenskab Bachelor Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2020-2 Godkendt Akademisk overbygningsuddannelse i bæredygtig turismeledelse Akademisk overbygningsuddannelse Ny uddannelse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
2020-2 Godkendt Computer engineering Bachelor Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2020-2 Godkendt Professionsbachelor i Energimanagement Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Tekniske område Københavns Erhvervsakademi
2020-2 Godkendt Velfærdsteknologi i praksis Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2020-2 Godkendt Velfærdsteknologi i praksis Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed University College Syddanmark
2021-1 Afslag Økonomi og Informationsteknologi Professionsbachelor Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademi Kolding
2021-2 Godkendt Skibsteknik og Marin konstruktion Professionsbachelor Ny uddannelse Maritime område MARTEC, Frederikshavn
2021-2 Under fortsat behandling Jura Bachelor Dublering Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2021-2 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademiuddannelse Ny filial Det merkantile område Erhvervsakademi Sjælland
2021-2 Godkendt Erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi (datamatiker AK) Erhvervsakademiuddannelse Ny filial Tekniske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2021-2 Godkendt PBA i innovation og entrepreneurship Professionsbachelor (overbygning) Ny filial Det økonomiske område Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
2021-2 Godkendt Bæredygtigt byggeri Master Ny uddannelse Teknisk videnskab Danmarks Tekniske Universitet
2021-2 Godkendt Diplomingeniør i Software Professionsbachelor Dublering Diplomingeniør VIA University College
2021-2 Godkendt Uddannelsen til Professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionsbachelor Ny filial Pædagogiske område VIA University College
2021-2 Godkendt Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse Ny filial It-faglige område Erhvervsakademi Syd-Vest
2021-1 Godkendt Ergoterapi Professionsbachelor Dublering Det sundhedsfaglige område University College Syddanmark
2021-2 Afslag Ansvarlig Virksomhedspraksis Master Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2021-1 Godkendt Bæredygtige byggeprocesser Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Aalborg Universitet
2022-1 Godkendt Maskinmester Professionsbachelor Dublering Maritime område Fredericia Maskinmesterskole
2016-2 Afslag Sygepleje Professionsbachelor Flytning Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2022-1 Godkendt Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration Erhvervsakademiuddannelse Dublering Samfundsfaglige område University College Lillebælt
2016-2 Afslag Bioanalytisk Diagnostik Professionsbachelor Flytning Det sundhedsfaglige område Professionshøjskolen Absalon
2022-1 Godkendt sundhedsadministration Erhvervsakademiuddannelse Dublering Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2022-1 Godkendt Maskinmester Professionsbachelor Dublering Maritime område MARTEC, Frederikshavn
2022-1 Afslag skat Diplomuddannelse Dublering Det social- og samfundsfaglige område University College Syddanmark
2022-2 Indsendt Socialrådgiver Professionsbachelor Ny filial Samfundsfaglige område Aalborg Universitet
2022-2 Godkendt Software Engineering Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2022-2 Godkendt Bæredygtighed og grøn omstilling Akademiuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Det merkantile område Erhvervsakademi Aarhus
2022-2 Afslag Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) Erhvervsakademiuddannelse Ny filial Det merkantile område University College Lillebælt
2022-2 Godkendt Idræt og Sundhed Kandidat Ny filial Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet
2022-2 Godkendt Skat Professionsbachelor Dublering Samfundsfaglige område University College Syddanmark
2018-1 Godkendt international fødevarekvalitet og sundhed Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Aarhus Universitet
2022-2 Godkendt Globale naturressourcer og udvikling Kandidat Ny uddannelse Naturvidenskab Københavns Universitet
2022-2 Godkendt Protese- og ortoseteknologi Professionsbachelor Ny uddannelse Det sundhedsfaglige område VIA University College
2023-1 Afslag Bygningsteknik Kandidat Ny uddannelse Teknisk videnskab Syddansk Universitet
2023-1 Godkendt Socialpædagogik Akademiuddannelse Nyt udbud Velfærd, undervisning og sundhed Professionshøjskolen Absalon
2022-2 Afslag Industrielt IT Professionsbachelor Ny uddannelse Tekniske område University College Lillebælt
2023-2 Indsendt Naturvejledning Akademiuddannelse Dublering Velfærd, undervisning og sundhed Københavns Universitet
2023-2 Afslag Optometrist Professionsbachelor Nyt udbud Det sundhedsfaglige område University College Lillebælt
2023-2 Afslag International handel og markedsføring Professionsbachelor (overbygning) Nyt udbud Det økonomiske område Erhvervsakademiet Dania
2023-2 Godkendt Serviceøkonom AK Erhvervsakademiuddannelse Ny filial Det merkantile område University College Nordjylland
2023-2 Afslag Service og Oplevelser Akademiuddannelse Nyt udbud Det merkantile område University College Lillebælt
2024-1 Indsendt Anvendt Sundhedsteknologi Kandidat Ny uddannelse Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet
2022-1 Godkendt Jura Bachelor Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2022-1 Godkendt Jura Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2023-2 Godkendt Diplom i Rusmiddelbehandling Diplomuddannelse Nyt udbud af ny uddannelse Det social- og samfundsfaglige område VIA University College
2024-1 Godkendt Psykologi Kandidat Ny uddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet
2023-2 Godkendt Erhvervsøkonomi Diplomuddannelse Dublering Samfundsfaglige område Copenhagen Business School - Handelshøjskolen