Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Anmod om adgang til portalen

Institutionsoplysninger

    • Her anføres institutionens officielle navn - Du kan ikke ændre navnet på din institution. Ved fusion eller lignende bedes du oprette et nyt log-in og meddele Styrelsen for Universiteter og Internationalisering at det eksisterende log-in ikke længere er i brug.
    • Her angives den officielle e-postadresse til institutionen - Du kan ikke ændre institutionens hoved-e-mail.
    • Vælg institutionstype fra listen. Institutioner der ikke er repræsenteret på listen kan kontakte Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser - Du kan ikke ændre institutionstype
    • Angiv relevant fakultet eller afdeling for de ansøgninger, der ligger under dette login. Hvis institutionen har fælles log-in for flere afdelinger angives betegnelsen på det overordnet ansvarlige kontor eller den ansvarlige afdeling - Du kan ikke ændre institutionens status her.