Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for energiinstallation (installatør, stærkstrøm AK) - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
29/09-2015 09:05
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
Fra Campus Nykøbing F. til Campus Næstved, EASJ

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse inden for energiinstallation (installatør, stærkstrøm AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Service Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Installatør AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Service Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

eller adgang via relevant erhvervsuddannelse med Matematik C

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag 1 til ansøgning om flytning af erhvervsakademiuddannelse installatør.pdf

Begrundelse for flytning

EASJ ønsker at flytte uddannelsen fra det nuværende udbud af flere årsager.


FAGLIGT MILJØ


Den vigtigste er, at EASJ ønsker et stærkt fagligt miljø omkring uddannelsen. Næstved Campus har flere tekniske uddannelser herunder professionsbacheloruddannelsen til Bygningskonstruktør. Uddannelsen er p.t. udbudt på Campus Nykøbing Falster, hvor der udelukkende er udbud af merkantile/IT uddannelser, nemlig Markedsføringsøkonom- og Multimediedesigneruddannelsen.


Campus Næstved udbyder flere tekniske uddannelser, bygningskonstruktøruddannelsen, byggetkenikeruddannelsen samt autoteknologuddannelsen. Desuden har EASJ fået AU i energiteknologi prækvalificeret i Næstved. Campus Næstved har derfor et mere solidt fagligt miljø på de teknsike uddannelser, der også vil komme en el-installatør uddannelse til gode.


Helt konkret vil en placering af uddannelsen i Næstved betyde, at man vil kunne dele undervisere på henholdsvis el installatør og bygningskonstruktøruddannelsen og give flere muligheder for samarbejde, bl.a. udbud af fælles valgfag, deltagelse i fælles udviklingsrprojekter som fx. Nordic Built, Projektet omhandler dannelsen af en vidensdelingsplatform, som skal være tilgængelig for alle projektets deltagere. Det er VIA University College, DTU Byg og en række danske virksomheder.


KVALIFICEREDE UNDERVISERE


Der er p.t. to undervisere på Campus Nykøbing, der dækker uddannelsen. Den ene underviser har valgt at gå på pension ved skoleårets udgang og den anden, der er udlånt af en nærliggende erhvervsskole, har valgt at vende tilbage til denne. Det har ikke været muligt for EASJ at tiltrække kvalificerede undervisere i Nykøbing F., hvorimod dette vil være muligt på Campus Næstved, hvor vi vil kunne tilbyde et stærkere fagligt miljø med flere kolleger.


EUC SJÆLLAND


EUC Sjælland, der er Campus Næstveds nærmeste erhvervsskole, udbyder hovedforløb og specialeforløb i elektrikeruddannelsen i Næstved.


Rekrutteringsgrundlag

EUC Sjælland og CELF uddannede i 2014 71 elektrikere og 9 EUD-elever færdiggjorde deres uddannelse inden for automatik-og proces.


Forventet optag

30 studerende pr. år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

EASJ har ikke hverken på Campus Næstved eller på Campus Nykøbing F. haft vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige antal praktikpladser på uddannelserne til el-installatør og bygningskonstruktør. Vi har en forventning om, at mange af de nuværende praktikvirksomheder til bygningskonstruktøruddannelsen vil være positive overfor at medvirke til el-installatørernes uddannelse.


Campus Næstved har i øvrigt en meget veletableret praktikkoordinatorfunktion med et solidt samarbejde med de lokale virksomheder inden for bygge og anlæg og de vil således fint kunne omfatte studerende fra el-installatøruddannelsen.


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
E1 - Afgørelse om godkendelse af flytning - EA i Energiinstallation til Næstved.pdf

Samlet godkendelsesbrev