Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
31/01-2014 11:54
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Næstved

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree in Public Administration

Den uddannedes titel på dansk
AU i offentlig forvaltning og administration

Den uddannedes titel på engelsk
AP degree in Public Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Ansøgere skal have enten:

* En relevant erhvervsuddannelse,
* En relevant grunduddannelse for voksne (GVU),
* En gymnasial uddannelse, eller
* En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Herudover skal ansøgere have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
AU – Administration og Forvaltning

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
BEHOV FOR SAMFUNDSFAGLIGE AKADEMIUDDANNELSER PÅ SJÆLLAND.pdf

Behov for nyt udbud
University College Sjælland søger om Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration (nyt udbud), som henvender sig særligt til administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner - fx medarbejdere inden for stat, region og kommune.

Det fremgår af studieordningen fra september 2013, at formålet med akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er, at ”kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer inden for offentlig administration og forvaltning, samt forstå centralt anvendt teori og metode inden for det samfundsfaglige og retlige område.”

Uddannelsen er godkendt af ministeriet i 2012 og afløser den tidligere Akademiuddannelse til Statonom

Ved ændringen har man skabt en uddannelse som bredt omfatter den offentlige forvaltning. Det er derfor i denne sammenhæng blevet vurderet, at der er behov for uddannelsen.

Med stadig stigende behov for opkvalificering af medarbejderne som følge af ny lovgivning, digitalisering, nye arbejdsgange mv. er der klart behov for uddannelsen.

Se i øvrigt vedhæftede bilag.

Rekrutteringsgrundlag
Uddannelsen henvender sig særlig til administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner - fx medarbejdere inden for stat, region og kommune.

Den udbydes i dag af Professionshøjskolen Metropol og University College Lillebælt.

Bemærk, at de studerende har behov for en uddannelse i deres nærområde, idet uddannelsen typisk tilrettelægges i tilknytning til de studerendes arbejde. Studerende fra Vest- og Sydsjælland vil derfor i praksis ikke kunne tage til de eksisterende udbudssteder (København og Odense).

University College Sjælland påtænker derfor særligt at udbyde uddannelsen i det vest- og sydsjællandske område, hvor behovet for opkvalificering er stort. Derfor er Næstved valgt som udbudssted, da byen ligger mere eller mindre på grænsen mellem Vest- og Sydsjælland. I byerne tæt på København (f.eks. Roskilde og Køge) er behovet mindre, idet de studerende vil kunne tage til København.

Det forventes, at det nye udbud ikke vil have betydning for optaget på eksisterende uddannelser.

Uddannelsen kan ikke direkte sammenlignes med Kommunom-uddannelsen. Sidstnævnte er således en 'privat' uddannelse, som ikke er akkrediteret og godkendt i det formelle uddannelsessystem og ikke giver de studerende mulighed for SVU.

Forventet optag
50 om året. Det endelige behov afklares i samarbejde med kommunerne. Der er ikke risiko for ledighed, da uddannelsen typisk tages som led i et eksisterende ansættelsesforhold.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_UCSJ_AU Off forvaltning.pdf

Samlet godkendelsesbrev