Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Migration og Integration - Roskilde Universitet

Roskilde Universitet
15/09-2021 06:39
2021-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Roskilde Universitet

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Mette Kjær Damholdt Sørensen Email: metteks@ruc.dk Telefonnummer: 46743853

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Migration og Integration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Nordic Master in Migration and Integration

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand.soc. i Migration og Integration

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science in Social Sciences in Migration and Integration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Admission to the Nordic Master in Migration and Integration (NOMAD-MI) requires the completion of a qualifying bachelor’s degree from a recognised/accredited university.


The degree must be equivalent in level and content to a Danish bachelor’s degree.


The bachelor’s programme must include at a minimum 30 ECTS within one or several of the following subject relevant for migration and integration studies, divided in the following way: • Politics

 • Economics

 • Political Economy/Political Science/Administration and Organisation Theory

 • International Studies

 • Sociology

 • Anthropology

 • International Law

 • Social, Cultural and Political Geography

 • Culture Studies

 • History

 • Health studies

 • Public management

 • Communication Studies

 • Information and media studies

 • Literature studies

 • Philosophy

 • Cultural studies

 • Ethnology

 • Urban studies


The bachelor’s programme must include at a minimum 10 ECTS within one or more of the following subject areas: • Social Science methods corresponding in level to at least the first year of a Danish university programme

 • Theory of science corresponding in level to at least the first year of a Danish university programme

 • Methods in law studies or history corresponding in level to at least the first year of a Danish university programme


 


 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Uddannelsen Nordic Master in Migration and Integration (NOMAD-MI) indgår i et nordisk uddannelsessamarbejde mellem Roskilde Universitet og Bergen Universitet. Dette samarbejde er økonomisk understøttet af Nordisk Ministerråd gennem programmet ”Nordic Master programme”. I aftagerundersøgelsens bilag 7 findes dokumentation for ministerrådets afgørelse samt ”letters of intent” til uddannelsessamarbejdet fra de to deltagende universiteter. Midlerne går til at dække henholdsvis udvikling og opstart af uddannelsen i form af frikøb, faglig/administrativ koordinering og drift samt markedsføring. 


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

NOMAD-MI tilbyder danske, norske og internationale studerende en forskningsbaseret tværfaglig kandidatuddannelse om samfundsudfordringer forbundet med migration og integration i velfærdssamfund. Samfundsvidenskabelig og humanistisk viden om integration, migration og kulturforståelse kombineres med samfundsvidenskabelige kompetencer som metode, jura og offentlig politik. Mix af problemorienteret projektlæring og klassisk pædagogisk tilgang sætter de studerende i stand til at agere løsningsorienteret i professionelle sammenhænge. Træk på sociologi, antropologi, jura, offentlig forvaltning, politologi samt kultur- og religionsstudier giver via obligatoriske kurser et stærk teoretisk og metodisk grundlag for bidrag til problemløsning på feltet. Valgkurser og projektarbejde tillader metodisk specialisering. Praktisk erfaring indhentes via obligatorisk praktik såvel som gn. projektarbejde, hvor analyse- og formidlingsevner også øves. Kandidater rekrutteres af danske, norske og internationale private og offentlige aftagere til at analysere og løse problematikker fx om bosætning og bydelsudvikling, rekruttering og diversitet management, og national og international migrantadministration. 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Her følger en kort beskrivelse af uddannelsens konstituerende fagelementer. Se aftagerundersøgelsens bilag 1 for en grafisk oversigt over uddannelsens konstituerende fagelementer samt overordnet formålsbeskrivelse. 


1 semester


Første semester udbydes på Roskilde Universitet. Semesteret består af tre 5 ECTS kurser og et 15 ECTS projekt. Nedenfor ses en beskrivelse af indhold for hvert element på første semester. • Migration and integration in a global perspective (5 ECTS):


Form: course


Type: mandatory


Overall purpose:This course provides students with an introduction to the field of contemporary migration and integration studies. It focuses in particular on the main theoretical and thematic developments in migration and integration research and contextualizes them within the changing context of global migration. The course introduces transnational migration as a specific type of mobility with political, socio-cultural and economic ramifications in relation to welfare, governance, identity, citizenship and development. It presents the historical development of migration and integration and theorizations thereof to provide a historical contextualization of contemporary understanding and foci of migration research. Students will be familiarized with for example dual labor market, neo-classical, migration transition, migrant network and transnational field theories, and assimilationism, multiculturalism and integrationism. In addition, the course introduces main contemporary areas of migration and integration research and politics, such as migration-development nexus, migration management paradigm, emigration state and diasporic citizenship, securitization of migration, externalization and internalization of migration control, scalar politics of integration, and migration industries and infrastructures.


Learning objectives: Upon the completion of the course students will be able to demonstrate knowledge of main historical theoretical perspectives in migration and integration studies and evaluate their respective strengths and weaknesses as well as to discuss and critically analyse main contemporary approaches in migration and integration dynamics as reflected in the most recent international research in the field. Students will also be able to compare, assess and synthesise research-based arguments on a given research problem; reflect on and argue for the relevance of scholarly production of knowledge, facilitate a constructive critical thematic discussion, reflect on their own learning process and communicate effectively results of an analytical process in an argumentative writing. • Law, public policy and migration-integration management (5 ECTS):


Form: course


Type: mandatory


Overall purpose: Taking the point of departure in the Nordic setting as an empirical example, this course aims to promote an understanding of the legal standards that govern migration and the regulations that provide protection for migrants (in the broader sense) and shape their rights in host societies. A comparative approach to migration and integration policies in different contexts and countries will allow students to critically analyse public policies and assess how best management practices can be adapted.


The course provides the students with a comparative overview over migration-and integration laws with an entry point in the Nordic countries as well as with the public policies that drive these legislations, and the established migration-integration management tools. The course also provides students with an introduction to core elements of international law and European law as a framework to domestic legislations related to migration and integration management as well as the rights and responsibilities of states and migrants. This provides an understanding of the different legal situations in Nordic states with different obligations under EU- and international law within this field.


Students will study the consequences of migration laws on society and democracy, state sovereignty, and importantly public policy making and implementation. The course will cover human rights, security and terrorism, refugee law and economic law. It will also introduce students to legal research methodologies. • Qualitative and quantitative methods (5 ECTS):


Form: course


Type: mandatory


Overall purpose: This course trains students in advanced research methods relevant to multidisciplinary studies and covers both qualitative and quantitative methods. Many societal challenges are best studied by combining methods and by relying on diverse data-sources. The key aim of the course is to increase the breadth and depth of understanding of quantitative and qualitative data and analyses, offsetting the weaknesses inherent to using each approach by itself. Combining different types of data and analytical approaches places demands on the researcher’s ability to overcome problems of compatibility and potential incommensurability. The course covers core concepts in qualitative and quantitative methods and equips participant with methodological tools to choose, apply and harvest the benefits of various research methods and disciplines. 


Learning objectives: Knowledge and understanding of academic and/or scientifically based practice-oriented methods and their application and relevance on an advanced level. Students are expected to be able to communicate and discuss academic and/or scientifically based practice-oriented studies in a clear professional language in a well-structured and well-argued essay as well as to demonstrate their capacity to carry out studies and analyses with the aid of various methods, to evaluate and select methods from research-related and professional practices; to reflect on their own learning and to take responsibility for their own professional development. • The Edited Book Project (15 ECTS):


Form: course and group project


Type: mandatory


Overall purpose: The Edited Book Project (EBP) is both a research-based course and a group-project. In the EBP, groups of students (3-5 students) write different book chapters (format: 20-25 pages) on a common theme, resulting in an “edited book” as their joint product, and a collective introduction. Each semester, a broad theme within the field of migration and integration studies will be selected in relation to on-going research conducted by our teaching staff in the field (e.g. hospitalities and migration crisis, legality and legitimacy of migration policies, migration and development, religion and integration, integration of minority groups). The themes will therefore vary from semester to semester. The curriculum will be developed by the teachers and enriched by the students during the activity through their own search for specific literature. The course represents an opportunity for students to write a different kind of academic genre, developing their skills in writing briefly, concisely and to the point, and co-operating in larger groups. The course is designed to provide new opportunities and challenges for student skills development and peer-to-peer learning while bringing a new approach to ‘traditional’ project work and project supervision.


2 semester


Andet semester udbydes på Bergen Universitet. Semesteret består af tre 10 ECTS kurser. Nedenfor ses en beskrivelse af indhold for hvert element. • Immigration, Welfare and Marginalisation: An Ethnographic Approach to Integration in Urban Life (10 ECTS):


Form: course


Type: mandatory 


Overall purpose: The course aims to explore the ways in which social inclusion, integration and marginalisation are shaped in urban spaces. The course will ethnographically explore how cities are places where people live, form communities, and their own identities, and how spaces, such as neighborhoods and suburbs, shape and are shaped by groups and communities. The course will also discuss how the Nordic welfare institutions assume responsibility for migration management and, in doing so, influence integration processes in the urban space, access to public services (e.g. health, education) and the production of differentiated life chances. The course will critically discuss theoretical approaches to understanding inclusion/integration, and conviviality in the city, urban problems, segregation and related issues, such as migration and poverty. The course will also include in-depth discussion about methodologies relevant to pursue ethnographic methods in modern urban life, such as participant observation, autobiographical timeline, narratives, focus group and semi-structured interviews. • Migration and Integration in the media and strategic communication (10 ECTS):


Form: course 


Type: mandatory


Overall purpose: In this course, students will be given an advanced understanding of the role of the media in immigration discourse. First, starting from general theories on the public sphere in liberal democracies and an understanding of the contemporary public sphere as largely constituted by communication media, students are given an in-depth understanding of central theories and concepts for the study of mediated discourse in the immigration debate, and become familiar with central historical and up-to-date empirical studies of the mediation of the immigration issue in the Nordic countries. Second, students will increase their theoretical tools and methodological knowledge for the analysis of media discourses on the immigration issue and through hands-on analytical work related to ongoing research projects. These methods might be both qualitative (in-depth analyses of one or few texts) and quantitative (content analysis of many texts). Third, students will be given insight into the role of rhetorical and strategic communication on the immigration issue, providing both theoretical and practical perspectives. • The global governance of refugee protection (10 ECTS):


Form: course 


Type: mandatory


Learning objectives: This course will give the students an understanding of the global political context around refugee protection, a comparative-empirical knowledge of the global governance of refugee protection, the roles of non-state organisations, states, and intergovernmental organisations in refugee protection, as well as different theoretical and conceptual approaches to refugee protection in legal theory, political theory, and normative theory. Students who successfully complete this course will be able to assess how the international society functions around problems related with refugee protection, recognise global governance- and policy-networks in the field of refugee protection, and evaluate policies and their implementation in the field of refugee protection. Thus, the course aims to equip the students with skills related to policy analysis, policy implementation and policy evaluation tools at the global and national levels.


3 semester


Tredje semester udbydes på enten Bergen eller Roskilde Universitet. Semesteret indeholder et 15 ECTS obligatorisk praktikprojekt eller feltarbejde, 5 ECTS obligatorisk kursus og valgfrie videregående metode- og specialiseringskurser.  • Research design course (core course, 5 ECTS) is a course that helps students preparing for their master thesis: 


Form: course and supervision


Type: mandatory


Overall purpose: The goal of this course is to train students to develop a feasible MA thesis by designing an individual project which can be completed within the fourth semester. The course builds on the competences acquired by the students through their project work in the Master's programme. The students work with developing research designs and planning the work process towards a finished study. This involves justifications as for how a particular research question can be usefully explored through the composition of specific theoretical, methodological and analytical approaches (research design) and reflections on what these choices mean for the knowledge and understanding that is produced. An essential element is reflection on what the choice of another design would mean. The course allows students to work in depth with all the steps involved in building a research design. This includes discussion on how a problem field is formed through the choice of design, how knowledge production is dependent on research designs. • 3-month internship or fieldwork project (Core course, 15 ECTS):


Students are offered 3 options for this mandatory activity


1) A three-month project-oriented internship within an organisation (public or private sector):


Overall purpose: The project-oriented internship is an exemplary and participatory process where students become acquainted with the labour market and tests their qualifications in relation to the work functions that students are expected to undertake upon graduation. The internship can, for example, be carried out in an ngo, a municipal administrative office, or a social housing administrative office or another work place where a practical or policy oriented focus on migration and integration stands central.


OR 2) A three-month research-oriented internship within a research programme or unit


Overall purpose: Research-oriented internship is designed to give an opportunity to conduct a research project, or part of a project, in the field of migration and/or integration studies within an institutional framework that is research-oriented, such as a university, a research institute, a research unit or programme, or a research-focused organization, in which the student actively participate as co-researcher. The internship will help students test their qualifications in relation to the work functions that the student may undertake upon graduation.


OR 3) A three-month individual fieldwork project:


Overall purpose: The activity is conducted independently under individual supervision and will enable the students to write a master's thesis (on 4th semester) based on their own ethnographic research material. The student who opts for individual fieldwork must plan the fieldwork (place, time period, scope and focus) in collaboration with the supervisor before commencing the fieldwork. The student will have to decide on the plan for the fieldwork together with the supervisor by a given date in the beginning of the 3rd semester. • Elective courses:


Students can select courses offered at both institutions. These courses include advanced methodology courses (both quantitative and qualitative tracks) and thematic courses or seminars (f.ex. related to urban studies, cultural diversity, public administration, migration and integration law).


4 semester


På 4 semester skal de studerende skrive speciale på enten Roskilde eller Bergen Universitet.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Nordic Master in Migration and Integration er en samfundsvidenskabelig uddannelse. På baggrund af uddannelsens samfundsvidenskabelige kerneområde (cand.soc.titel) foreslås uddannelsen indplaceret i takstgruppe 1.


Forslag til censorkorps
Det ønskes, at kandidatuddannelsen Nordic Master in Migration and Integration tilknyttes censorkorpset for Politik, Samfund og Globale forhold.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Aftagerundersøgelse for Nordic Master in Migration and Integration.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

NOMAD-MI rammer et aktuelt og fremtidigt behov for kandidater, der kombinerer forståelse for push-pull betingelser for migration (såvel arbejdssøgende som flygtninge) og for juridiske, økonomiske, politiske og kulturelle betingelser for integration i samfundslivet i form af viden om integration, migration og kulturforståelse koblet med samfundsvidenskabelige kompetencer som metode, jura, offentlig politik og problemløsning.  


Kommunale og statslige arbejdsgivere efterspørger iflg. aftagerundersøgelsen bl.a. integrationskonsulenter og projektledere fx med viden om bosættelse/byudvikling. Boligselskabet Sjælland udtaler: ”Der hvor der virkelig er mulighed for afsætning af kandidater, er i det kommunale og i den almene boligbranche. Der har været meget efterspørgsel på AC kompetencer” (Francisco Ortega). 


Det private arbejdsmarked efterspørger, jf. undersøgelsen, kandidater, der kombinerer viden om integration, kulturforståelse og udenlandsk arbejdskraft med metode- og projektledelseskompetencer til funktioner som diversity managers, HR konsulenter eller projektledere for inklusionsprojekter; efterspørgerne er særligt større virksomheder. En aftager fra Copenhagen Capacity udtaler: ”Ift. integration på arbejdspladsen findes der et projekt, der hedder Onboard Denmark – ODIS. Det går ud på at give virksomhederne nogle værktøjer til selv at finde ud af, hvordan de onboarder udenlandsk arbejdskraft. Og det ville måske typisk være en person, der havde taget sådan en uddannelse [som NOMAD], der ville gennemføre det” (Allan Lyhne).


Kandidatuddannelsen imødekommer dermed et behov for nye typer af kandidater som bidrager med nye løsninger på integration og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft på det offentlige og private arbejdsmarked i Danmark og Norge.


Uddybende bemærkninger

Se venligst den vedlagte aftagerundersøgelse for uddybning af uddannelsens kompetenceprofil, erhvervssigte samt arbejdsmarkedsbehov og relevans.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som en Nordic Master uddannelse er NOMAD-MI målrettet både det danske, norske og internationale arbejdsmarked.


De fleste aftagere indikerer jf. aftagerundersøgelsen interesse i at ansætte en kandidat fra NOMAD-MI. Flere nævner, at kandidaternes kompetencer vil være attraktive for offentlige og private arbejdsgivere i Danmark og Norge og internationalt. Desuden meldes om forventet ekspansion af NOMAD-relevante funktioner og brancher i fremtiden. Meldingen støttes af DAMVADs analyse lavet for DJØF i 2011 (aftagerundersøgelsens bilag 4) der viser,  at der vil opstå mangel på samfundsvidenskabelige kandidater.


Ud fra disse arbejdsmarkedsvurderinger samt vores kendskab til rekrutteringsmønstre er Roskilde og Bergen universiteter enedes om at optage ca. 40 dimittender årligt fra 2023 og frem. Det forventes at ca. 1/3 (ca. 13 studerende) finder beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, mens de øvrige kandidater forventes at finde beskæftigelse på det norske eller det internationale arbejdsmarked (særligt i EU).


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Offentlige myndigheder på kommunalt, statsligt og internationalt niveau, NGO’er med virke i både Danmark og internationalt, samt private virksomheder har bidraget med input til uddannelsen og viden om arbejdsmarkedsbehovet på feltet i Danmark, Norge og internationale. Aftagerne er blevet udvalgt efter sneboldsmetoden, startende dels i aftagerpanelet, dels i fagmiljøerne i Danmark og Norge. Aftagerundersøgelsen omfatter møder i instituttets aftagerpanel (fra tidlige, uformelle sonderinger til formel, dagsordensfastsat inddragelse ved møder i juni og november 2020); indledende interviews med udvalgte aftagere foretaget i efteråret 2020; samt supplerende og uddybende interviews med aftagere foretaget i foråret 2021. Se venligst den vedlagte aftagerundersøgelse for en nærmere udspecificering af aftagere.


Aftagerundersøgelsen er suppleret af relevante rapporter og artikler, der analyserer behovet og relevansen for samfundsvidenskabelige kandidater på et fremtidigt arbejdsmarked. Her indgår blandt andet en analyse fra DJØF foretaget af DAMVAD i 2011 om DJØF’ernes arbejdsmarked frem mod 2030. Derudover er der foretaget en analyse af relevante jobopslag.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den løbende dialog med aftagere har været central i udarbejdelsen af uddannelsens tværfaglige profil. Balancen mellem fokus på dybdegående faglig viden om migration og integration kombineret med kompetencer inden for metode, jura og offentlig politik er i høj grad drevet af erhvervslivets efterspørgsel. De indledende interviews viste klar efterspørgsel efterpraktisk erfaring samt kompetencer i problemløsning, hvorfor man besluttede at indføre et obligatorisk praktikprojekt og/eller feltarbejde på 3. semester. De opfølgende interviews viste, at uddannelsens særlige kvalitet netop er kombinationen af samfundsfaglige redskabsfag, viden om integration og migration og praktisk erfaring via praktikophold. Aftagerne påpegede også vigtigheden af dataforståelse, hvilket førte til krav om 10 ECTS metode eller videnskabsteori fra bacheloruddannelsen for at blive optaget på uddannelsen. Der er desuden indført et 5 ECTS kursus i kvantitativ og kvalitativ metode på 1. semester, hvor de studerende lærer databehandling og deskriptiv statistik, og der er blevet givet mulighed for at specialisere sig inden for metode via valgfrie kurser på 3. semester.  


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er to delvist beslægtede samfundsvidenskabelige uddannelser: 1) Global and Development Studies (GADS) på Roskilde Universitet, hvor NOMAD-MI adskiller sig ved fokus på migration og integration i et lokalt, internationalt og komparativt perspektiv, hvorimod GADS ser på global udvikling og 2) Global Refugee Studies på Aalborg Universitet, hvor NOMAD-MI adskiller sig ved fokus på flere elementer af migration: flygtninge, familiesammenføring og udenlandsk arbejdskraft og integrationsperspektivet. Der er to delvist beslægtede humanistiske uddannelser: 1) Kulturmødestudier på RUC, hvor NOMAD-MI adskiller sig ved at være en engelsksproget samfundsvidenskabelig uddannelse med anden rekruttering og erhvervssigte og 2) Advanced Migration Studies på Københavns Universitet, som vurderes at være den nærmest beslægtede uddannelse. NOMAD-MI adskiller sig dog væsentligt ved at være en samfundsvidenskabelig uddannelse, hvor de studerende opnår samfundsvidenskabelige kompetencer inden for metode, jura og forvaltning, ved Roskilde Universitets PPL model som giver erfaring med problemorienteret projektlæring og ved målsætning om rekruttering af flere nordiske studerende.


Uddybende bemærkninger

Roskilde Universitet har undervejs i udviklingen af uddannelsen gennemført en analyse af en række eksisterende uddannelser baseret på deres indhold og erhvervssigte med henblik på at sikre, at Nordic Master in Migration and Integration dels bidrager til øget sammenhæng i det danske uddannelsessystem, dels ikke resulterer i forringelser af vilkårene for de beslægtede uddannelser. Analysen er lavet på baggrund af en vurdering af uddannelsens navn, uddannelsesprofil, studieordning og beskrivelse af arbejdsmarked.


På baggrund heraf er følgende kandidatuddannelser udbudt på danske universiteter analyseret: • Roskilde Universitet, Global and Development Studies (nyt udbud fra 2022)

 • Roskilde Universitet, Kulturmødestudier (nyt udbud fra 2022)

 • Københavns Universitet, Migrationsstudier (MA Advanced Migration Studies)

 • Aalborg Universitet, MSc Global Refugee studies


Global and Development Studies (GADS), Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet


Blandt de nye kandidatuddannelser på Roskilde Universitet vurderes Global and Development Studies (GADS) at være en delvist beslægtet uddannelse. GADS er en sammenlægning af de tidligere kombinationskandidatuddannelser: International Development Studies og Global Studies. GADS udbydes fra september 2022. NOMAD-MI og GADS adskiller sig dog væsentligt fra hinanden, da GADS fokuserer på global udvikling. De studerende opnår blandt andet kompetence i at analysere globale udviklingsproblematikker så som:”climate change, conflict and peace-making, economic transformations, disaster management, human rights, inequality, mobility, social movements, and sustainability.” Derudover har GADS et stort antal valgfrie specialiseringskurser med fokus på en række forskellige globale udfordringer inden for felterne: ”International Relations, Political Economy, Political Science, Sociology and Anthropology.” NOMAD-MI adskiller sig i sit fokus på lokale, nationale og internationale problematikker forbundet med migration og integration og i sit nordiske perspektiv med mobilitet mellem Danmark og Norge. De to uddannelser tilhører det samme studienævn: Studienævn for International Studies, og censorkorps: Politik, Samfund og Globale forhold. Studienævnet og censorformandskabet har været inddraget i udviklingen af den nye uddannelse for at sikre, at de to uddannelser har væsentligt forskellige indhold, kompetenceprofil og erhvervssigte.


Kulturmødestudier, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet


Blandt de nye kandidatuddannelser på Roskilde Universitet vurderes Kulturmødestudier at være en delvist beslægtet humanistisk uddannelse. De to uddannelser adskiller sig dog væsentligt fra hinanden, da Kulturmødestudier er en dansksproget humanistisk uddannelse. Uddannelsen giver de studerende evner til at analysere, formidle og igangsætte indsatser i forhold til kulturmøder og herunder forandringsprocesser, der knytter sig til kultur- og sprogforskelle. Der fokuseres særligt på, at studerende tilegner sig tværfaglig viden med vægtning på historiske, kommunikations- og kulturstudie-relaterede perspektiver om kulturmøder, mobilitetsprocesser og identitetsdannelser. Kulturmødestudier anvender en humanistisk metodisk og analytisk tilgang til at analysere og tilegne sig viden om kulturmøder og forandringsprocesser, der knytter sig til kultur- og sprogforskelle. Her adskiller NOMAD-MI sig særligt ved dens fokus på samfundsvidenskabelig metode (både kvantitativ og kvalitativ) og problematikker ift. lovgivning, politikker og styringsredskaber relateret til migration og integration. Som led i kandidatreformen på Roskilde Universitet blev den engelske udgave af Kulturmødestudier (Cultural Encounters) nedlagt. Erfaringer, netværk og enkelte dele af Cultural Encounters bæres videre i NOMAD-MI. Forskere fra Kulturmødestudier, og den nu nedlagte kandidatuddannelse Cultural Encounters, har desuden været med i udviklingen af NOMAD-MI, og været med til at sikre, at de to uddannelser supplerer hinanden med forskellige indhold, kompetenceprofiler og erhvervssigte. Det vurderes således, at NOMAD-MI passer ind i det samlede nye udbud af kandidatuddannelser på Roskilde Universitet med en unik uddannelsesprofil og arbejdsmarked.


Migrationsstudier (MA Advanced Migration Studies), Det humanistiske fakultet på Københavns Universitet


Migrationsstudier (MA Advanced Migration Studies) vurderes at være den nærmest beslægtede uddannelse på Københavns Universitet. Uddannelsen er en international engelsksproget interdisciplinær uddannelse placeret på det Humanistiske Fakultet. Uddannelsen kombinerer primært humanistiske tilgange til at analysere og løse problematikker vedrørende national og international migration. Uddannelsen har en tværfaglig analytisk tilgang med særligt fokus på historiske og antropologiske tilgange til migration og integration, ved bl.a. litteratur- og sproglige analyser af migranters identitetsopfattelser. NOMAD-MI adskiller sig væsentligt ved 1) at være en samfundsvidenskabelig uddannelse, hvor de studerende opnår samfundsvidenskabelige kompetencer inden for metode, jura, offentlig politik og forvaltning, 2) ved Roskilde Universitets PPL model som giver erfaring med problemorienteret projektlæring, 3) det nordiske perspektiv og mobilitet mellem Danmark og Norge og 4) en målsætning om i højere grad at rekruttere nordiske studerende til uddannelsen. Efter dialog med Advanced Migration Studies på Københavns Universitet står det klart, at de to uddannelser forventes at have forskellig rekrutteringsgrundlag. Hvor Advanced Migration Studies hovedsageligt rekrutterer udenlandske studerende, forventer NOMAD-MI derimod primært at rekruttere fra norden (2/3 Danmark og Norge) og 1/3 udenlandske studerende.


Global Refugee Studies, Aalborg Universitet


Global Refugee Studies vurderes at være en delvist beslægtet uddannelse på Aalborg Universitet. Global Refugee Studies på Aalborg Universitet er placeret i København og er en international engelsksproget samfundsvidenskabelig uddannelse. Uddannelsen er en specialisering på kandidatuddannelsen i International Relations. Specialiseringen i Global Refugees Studies fokuserer på flygtninge og tvungen migration. Uddannelsen benytter en tværdisciplinær tilgang til at forstå og løse international migration som er forårsaget af væbnet konflikt, undertrykkelse, naturkatastrofer, klimaforandring, underudvikling, fattigdom, asyl, og politisk ustabilitet. Uddannelsen har således, ift. NOMAD-MI, et snævert fokus på specifikt tvungen migration (flygtninge) og lovmæssige og politiske forhold der knytter sig hertil. NOMAD-MI adskiller sig blandt andet ved 1) at have fokus på flere elementer af migration: flygtninge, familiesammenføring og udenlandsk arbejdskraft i et særligt nordisk perspektiv samt 2) inddragelse af integrationsperspektivet i de nordiske velfærdssamfund. 


Opsamling:


NOMAD adskiller sig således fra de beskrevne uddannelser ved 1) at inddrage flere dele af migration herunder både flygtninge, familiesammenføring og udenlandsk arbejdskraft. Dette påpeges af aftagere som en væsentlig fordel, da særligt udenlandsk arbejdskraft bliver et vigtigt tema på den kommunale dagsorden og for private virksomheder i forhold til deres rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og integration af internationale medarbejdere. 2) Ved at kombinere viden om integration, migration og kulturforståelse med kompetencer inden for samfundsvidenskabelig metode (både kvantitativ og kvalitativ), jura, offentlig politik og erfaring med problemorienteret projektlæring. 3) Igennem et erhvervssigte der i højere grad sigter mod beskæftigelse på både det danske og norske offentlige og private arbejdsmarked og 4) igennem det nordiske perspektiv hvor de studerende opnår et unikt komparativt blik på integration, migration og velfærdssamfundet i de nordiske lande.  


 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen forventes at rekruttere ca. 40 studerende årligt. Uddannelsen forventes ikke at påvirke eksisterende uddannelser negativt, da NOMAD-MI forventer at rekruttere fra norden (ca. 2/3 Danmark og Norge) og 1/3 udenlandske studerende, hvorimod den nærmest beslægtede uddannelse, Advanced Migration Studies på Københavns Universitet, primært rekrutterer udenlandske studerende. NOMAD-MI forventer at tiltrække ansøgere fra både den danske og internationale samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC, bachelorer fra Bergen Universitet og internationale uddannelsesinstitutioner i gennem Erasmussamarbejdet og fra lande uden for Europa. Derudover kan der optages studerende fra humanistiske bacheloruddannelser, der matcher adgangskravene. Hertil kommer, at kandidatuddannelsen bidrager med en ny profil, der ikke overlapper med eksisterende uddannelsers kompetenceprofil eller erhvervssigte.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Kandidaterne vil have gode muligheder for at søge mod forskeruddannelser (ph.d.) inden for integration og migration på danske universiteter og i udlandet.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Uddannelsen forventes udbudt fra september 2023 og forventer et optag på 40 studerende pr. år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

NOMAD-MI udbyder 3 variationer af obligatorisk praktikprojekt/feltarbejde, som de studerende kan vælge imellem: 1) Projektorienteret praktikforløb i en offentlig eller privat organisation 2) Forskningsorienteret praktikprojekt hos en relevant forskningsgruppe eller 3) Individuelt feltarbejde med supervision.


Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv har flere praktikaftaler både nationalt hos offentlige og private organisationer og internationalt i fx EU og FN institutioner. De nuværende studerende vælger ofte at tage i et praktikforløb. I efteråret 2020 var der eksempelvis 50 godkendte praktikker, hvoraf 39 praktikker var i Danmark og 11 praktikker i udlandet. Studie- og karrierevejledningen afholder praktikinformationsmøder for både danske og internationale studerende samt praktikworkshops for de studerende der er i gang med deres praktikforløb. Virksomheder lægger opslag om praktikker på RUC’s job- og projektportal: www.karriere.ruc.dk.


 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
EA4 Afgørelsesbrev RUC KA i Migration og Integration.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil