Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser
På denne hjemmeside kan videregående uddannelsesinstitutioner ansøge om prækvalifikation af nye videregående uddannelser, nye udbud/dubleringer af eksisterende uddannelser og nye uddannelsesfilialer. Det er et lovkrav, at alle nye videregående uddannelser og udbud prækvalificeres.

Der er to årlige ansøgningsfrister. De kommende to frister for ansøgning om prækvalifikation er fastsat til: torsdag d. 1. februar 2024 kl. 12.00 og mandag den 16. september 2024 kl. 12.00 

Alle ansøgninger er offentligt tilgængelige. Læs om Uddannelses- og Forskningsstyrelsens behandling af personoplysninger på https://ufm.dk/data

Oprettelse
For at søge om prækvalifikation af en ny uddannelse eller nyt udbud, skal institutionen oprettes som bruger. Det foregår ved at klikke på fanen 'opret konto' øverst til højre. Du vil inden for et døgn modtage en bekræftelse på, at din konto er aktiveret. Hvis du allerede er oprettet som bruger kan du gå direkte til login. Herefter kan du oprette en ansøgning under fanen 'Ny ansøgning'. Igangværende ansøgninger håndteres under fanen 'Dine ansøgninger'.

Se vejledningen til ansøgning om prækvalifikation her.

Ansøgningen
Ved ansøgning er der punkter, der er vigtige at være særligt opmærksomme på:

  • Det er muligt at vedhæfte ét bilag, f.eks. en behovsundersøgelse, støtteerklæringer eller andet relevant materiale. Der kan vedhæftes ét samlet dokument på max. 30 normalsider for nye uddannelser og max. 15 sider for nye udbud/dubleringer og uddannelsesfilialer. Yderligere sider/bilag vil normalt ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.
  • Enkelte felter er udvalgt til en læsevenlig udgave af ansøgningen. Disse felter går direkte til Det rådgivende udvalg for udbud af videregående uddannelser (RUVU). Der vil være vejledende angivelser på antal anslag for disse felter. Det er derfor meget vigtigt, at formuleringen er kort og præcis og indeholder ansøgningens væsentligste argumenter. Der kan således ikke blot henvises til bilag i de enkelte felter. Dog er der mulighed for, at komme med supplerende og uddybende informationer om ansøgningen i andre felter.
  • Wordtekst, som ønskes indsat i ansøgningsskemaet, kan med fordel renses for koder mv. i Notesblok el.lign. Formateringer, tabeller, billeder etc. vil blive slettet ved kopiering fra et andet dokument. Der er mulighed for at tilføje formateringer i felterne på hjemmesiden. Tabeller skal vedhæftes som bilag. Det vil fremover være fordelagtigt at opbygge ansøgningen inde på portalen.

 

Offentlig adgang til alle indsendte ansøgninger og afgørelser
Alle indsendte ansøgninger, RUVU's vurderinger og ministerens afgørelser er offentligt tilgængelige og kan ses under fanen 'Se ansøgninger'.

 

Kontakt
Du kan kontakte sekretariatet på mailadresse pkf@ufm.dk.