Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i Finans - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
17/09-2018 09:44
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Herning

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anette Becker Berg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i Finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Service

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Finans (Finansbachelor)

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial Management and Service

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Finansuddannelsen (trin 2)

handelsuddannelse (med specialer)

it-supporter

kontoruddannelse (med specialer)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Finans, Eksport og teknologi, Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Ansøgning PB Finans samlet.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Se uploadede behovsanalyse


 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Se uploadede behovsanalyse


 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Se uploadede behovsanalyse


 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Se uploadede behovsanalyse


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Se uploadede behovsanalyse


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Se uploadede behovsanalyse


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Se uploadede behovsanalyse


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen bemærkninger


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 - Foreløbig godkendelse - PB i Finans - EAMV (Herning).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Godkendelsesbrev professionsbacheloruddannelse i finans.pdf