Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Joint Masters Degree in Media Arts Cultures - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
01/10-2014 08:29
2014 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Aalborg Universitet, Aalborg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Joint Masters Degree in Media Arts Cultures

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Joint Masters Degree in Media Arts Cultures

Den uddannedes titel på dansk
Cand. Mag. i Media Arts Cultures

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Arts in Media Arts Cultures

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Humaniora

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Det bemærkes at uddannelsen er en Erasmus Mundus Joint Masters Degree in Media Arts Cultures. Igennem ansøgningen omtales uddannelsen som MediaAC. Engelske afsnit er uddrag fra den af EU godkendte Erasmus Mundus ansøgning.

Ansøgning: Optagelsesprøve.
Rekrutteringsgrundlaget er internationale studerende med minimum en bachelorgrad. Studerende optages på baggrund af vurdering af deres ansøgning og baseres på følgende generelle kriterier:
a. academic quality (results from previous studies, previous background/field of study)
b. their motivation and justification of the application in relation to prior studies, work experience (if applicable) and future career plans towards the aims of MediaAC (motivation letter in combination with their CV, and the example of work.)
c. content from example of work related to the field. (e.g., quality and innovation of academic writing, cultural project or creative/artistic work using media to evaluate the capabilities of the student)

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Erasmus Mundus Joint Masters Program of Excellence
samarbejde imellem
o Aalborg Universitet, Aalborg, Danmark (AAU)
o Krems Universitet, Østrig (KU)
o Lodz Universitet Polen, (LU)
o City University Hong Kong, Kina (CU)

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Beskrivelse af uddannelsen:
Den toårige kandidatuddannelse foregår med et semester på hver af de fire samarbejdende universiteter i Krems (Østrig), Lodz (Polen) eller Hong Kong (Kina) og Aalborg (Danmark). Hver for sig repræsenterer disse universiteter et særligt kompetence-udbud og en unik faglighed, der tilsammen skaber en ny og dynamisk uddannelse, der giver de studerende kompetencer til at kunne iværksætte og opdyrke fremtidens arbejdsroller inden for især de digitale og medierende kulturarvsinstitutioner og kreative industrier.
Aalborg Universitet, med sine campusser i både Aalborg og København, varetager uddannelsens andet semester og repræsenterer den problemorienterede praksis indenfor ’Experience Design in Media Art Cultures: From Concept towards Dissemination’ med et specialiseret fokus på kritisk analyse og problemløsning af arkiverings- og kuratering spørgsmål inden for det elektronisk medierede og digitale kunst og kultur felt, samt på digitalisering/formidling af kulturarven generelt. Indholdet, samt de konstituerende faglige elementer, i MediaAC er yderligere beskrevet i ansøgningen vedr. Erasmus Mundus Joint Master til EU, der citeres nedenfor.

The curriculum of MediaAC answers the needs of the evolving fields related to the future and heritage of Media Arts Cultures. Our global digital world is filled with new media culture that encompasses the big questions of today such as the processes of globalisation, utopias of neuroscience, political repression, big data, and the growing world-wide surveillance. Thus, the analysis of media arts cultures is socially and culturally enlightening. The examination of historical media art forms offers technological insights which, though left behind in the standardisation process, may be vital to the next generation of software and hardware engineers, as well as to cultural practitioners. Media Arts have great potential for critical reflection and future innovation. But, they are especially vulnerable to decay, because media evolution (including storage and playback methods) accelerates. In MediaAC, the students will achieve for the first time internationally advanced historical and theoretical knowledge in Media Arts in an innovative combination with creative, artistic, curatorial, and technological practices. They will get language competences and intercultural training for European and world-wide cooperation (especially Asia).

In the first semester, MediaAC starts in Austria with “Histories and Archiving” focusing on the study of the Histories of Media Arts Science and Technology and the relation and importance of innovative archiving for future research in Media Arts Heritage. In the second semester, the program continues in Denmark with the applied processes of initiating and curating experience design projects in archives and cultural heritage projects, and their relationships to academic methodologies and the non-academic private and public-sector activities. Students will complete an internship collecting experiences on-site with associated partners. The third semester, based in either the innovative European media environment of Poland or the vibrant Asian media culture of Hong Kong, will concentrate on the development of the production of knowledge and creative output within the evolving Media Arts Cultures and help define international directions for future needs within the field to be addressed in research during the final Master’s Thesis semester. The Master’s Thesis semester (semester four) can be completed at any of the three EU universities as well as at the partner university in Asia. Special emphasis is given to transferable skills (i.e., research methods, presentation skills, language and leadership) and to real-world connections.

Sammenhæng i uddannelsessystemet:
MediaAC fremstår som en specialiseret uddannelse rettet mod et unikt tværdisciplinært fagfelt, der kombinerer kunst og kulturteori med kunstneriske-kuratoriske praksisser samt viden og færdigheder inden for digital teknologi. Det findes ikke andre kandidatuddannelser, der kombinerer disse fagligheder. Uddannelsen er et internationalt uddannelsessamarbejde, der tilbyder:
a) studerende (deraf 1-2 danske) en uddannelse på højeste international niveau, der er stilet mod et internationalt arbejdsmarked (der inkluderer kunst- og kulturmarkeder i Østen)
b) internationale, excellente studerende en specialiseret uddannelse, der inkluderer danske og nordeuropæiske tilgange til mediekunst og dens samfundsmæssige betydning og muligheder for en oplevelsesbaseret industri.
Konkret har MediaAC samarbejdet også betydning for nogle af Aalborg Universitets egne uddannelsesmiljøer, idet det komplementerer allerede eksisterende uddannelser (såsom BA Art and Technology, KA oplevelsesdesign og interaktive digitale medier).

MediaAC fremmer således internationaliseringen og fagspecialiseringen
af Humanioras undervisningsportefølje. Med MediaAC bliver AAU humaniora en del af de toneangivende internationale uddannelses- og
forskningsmiljøer inden for det beskrevne uddannelsesfelt. Ingen andre hjemlige, sammenlignelige uddannelser er baseret på et internationalt,
formelt samarbejde af den karat.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
1st sem. Danube University Krems / AUSTRIA 30 ECTS:
Media Art Histories and Theories – Media Cultural Heritage (10 ECTS)Digital Archiving and Preservation (10 ECTS)
Art and Science Methodologies (5 ECTS)
Problem Identification (5 ECTS)
Intercultural Courses (language option: German), academic writing, intercultural training

2nd sem. Aalborg University / DENMARK 30 ECTS:
Experience Design in Media Art Cultures: From Concept towards production (20 ECTS)
Experience Design Technologies (5 ECTS)
Elective (5 ECTS)
Intercultural Courses (language training option: Danish), academic writing, problem-solving skills

Summer between 2nd and 3rd Semesters: Internship / Associated Partner (5 ECTS)

3rd sem. City University of Hong Kong / CHINA (choice of two 10 ECTS):
Visual Ethnography: Critical and Creative Practices 10 ECTS
Philosophy of Technology and New Media 10 ECTS
Arts Management and Curating / Games and Ludic New Media (elective)(10 ECTS)
Privacy and Surveillance in Art and Culture / Digital Audiovisual Culture(elective) (10 ECTS)
Required - Research Skills and Methods (5 ECTS)

3rd sem. University of Lodz / POLAND (choice of two 10 ECTS and one 5 ECTS):
New media aesthetics (10 ECTS)
Arts Management and Curating (10 ECTS)
Game Culture and Gamification (10 ECTS)
Approaching Interactive Media (5 ECTS)
Research Skills and Methods (5 ECTS)

4th sem Master’s Thesis 30 ECTS:
Danube University / Austria - Humanities Research and Cultural Heritage ttrack
Aalborg / Denmark - Experience Design in Media Arts Cultures track
University of Lodz / Poland - Cultural Analysis track
City University of Hong Kong / China - Creative Industries track

Der henvises til detaljeret beskrivelse i Curriculum Book (bilag nr.7 i PDF)

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Kandidatuddannelsens takstmæssige placering anses som heltidstakst 2 (ift. danske takstindplaceringer). Joint Master Degree programmets 2. semester vil for alle studerende foregå på Aalborg Universitet. Desuden har de studerende mulighed for at være tilknyttet Aalborg Universitet på 4. semester (speciale). Den danske takstindplaceringen vil derfor kun have relevans for disse semestre for studerende fra EU medlemslande
Begrundelsen for takst 2 er, at kandidatuddannelsen i MediaAC skal forstås som en tværdisciplinær uddannelse, som er afhængig af informationsteknologisk materiel og labs. 60 obligatoriske ECTS-point af kandidatuddannelsens 120 ECTS kan beskrives som moduler, som bl.a. indebærer fysisk interface design, programmering, artefaktproduktion, installationsdesign samt undersøgelsesdesign, der kræver AV og avanceret IT udstyr. Det drejer sig om følgende moduler:

1. semester
Media Art Histories and Theories – Media Cultural Heritage 10 ECTS
Digital Archiving and Preservation 10 ECTS
Art and Science Methodologies 5 ECTS

2. semester
Experience Design in Media Art Cultures: From Concept towards Production 20 ECTS
Experience Design Technologies 5 ECTS

3. semester (Hong Kong)
Visual Ethnography: Critical and Creative Practices 10 ECTS

Derudover rummer uddannelsen 60 ECTS, som beskrives som hovedsageligt human- og samfundsvidenskabelige. Her skal det dog anføres at disse ECTS fortrinsvist understøtter de produktive og innovative aktiviteter

Forslag til censorkorps
Censorkorps for Informationsvidenskab og Interaktive Medier

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
30 sider_011014.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
MediaAC reagerer på et specfikt behov i den kreative sektor. Generelt indeholder de kreative og innovative erhverv på Europæisk plan nogle af de markante vækstrater i EU. European Competitiveness Report fra 2010 påviser således, at man på Europæisk niveau forventer stor vækst fra de kreative og innovative erhverv. Også på nationalt plan fremhæves de kreative erhverv i regeringens vækstplan Kreative Erhverv + Design fra 2013 som et kerneområde for fremtidens danske vækst. Vækstplanen peger på, at Danmark har en styrkeposition og et stærkt potentiale indenfor de kreative erhverv.

MediaAC er en international Master, hvis formål er at uddanne kandidater, der er i stand til at forstå og operere med
mediebaseret kunst- og kulturproduktion, som på den ene side er stærkt præget og markeret af en oplevelsesbaseret kulturindustri; på den anden stiller sine helt egne krav til, på en reflekteret måde, at sætte fokus på den medierede kulturarv.
Dette formål er blevet yderligere motiveret, analyseret og beskrevet i markedsanalysen for uddannelsen udført af konsortiet bag MediaAC.

Uddrag fra godkendt ansøgning om Erasmus Mundus Joint Master Degree in Media Arts Cultures (Ansøgningen kan eftersendes efter behov).

Market Analysis – Media Arts Cultures, MA
Our global digital world is filled with new media culture. Internet, social media, computer games, big projection screens and small displays not only substantially determine our daily lives, but also inspire progressive artists. They treat the big questions of today such as the processes of globalisation, utopias of neuroscience, political repression, big data, and the growing world-wide surveillance vividly with contemporary means of expression. Media Arts fields not only have international relevance, but also have a world-wide presence at festivals (e.g., Ars Electronica, ISEA, Microwave Festival Hong Kong a.o.), art schools, research projects, world-famous museums and conferences (e.g. MediaArtHistories Conference - http://www.mediaarthistory.org). The analysis of Media Arts is socially and culturally enlightening. Contemporary digital art provides a privileged access to understanding the digital revolution. In addition, the examination of historical media art forms offers technological insights which, though left behind in the standardization process, may be vital to the next generation of software and hardware engineers, as well as to cultural practitioners. Thus, Media Arts have great potential for critical reflection and future innovation. But, they are especially vulnerable to decay, because media evolution including storage and playback methods accelerates. In 2011, the Liverpool declaration was initiated to express the need for adequate documentation, preservation strategies, research, and teaching programmes for media art and has been signed by hundreds of high-ranking academicians, artists and museum directors from 40 countries (www.mediaarthistory.org/declaration).

Obviously, a worldwide shift for a development of Media Arts Cultures programmes with a humanistic approach becomes apparent, where the histories and theories of Media Arts Cultures in combination with preservation measures and creative and technological skills are taught. Thus, heritage, experience and knowledge infrastructures of Media Arts should be supported for the expected growing number of research projects and preservation measures in museums, archives and libraries on Media Art in particular and digital culture in general. These information infrastructures and expertise for museum preservation, collections of digital art, and competences for the dissemination of the histories and theories of media art cultures could not be caught up due to a gap between the growing media art field and the current cultural industries. For bridging the gap, innovative course programmes by three European universities that are competitive on an international level will be combined for the first time and enriched by an internationally renowned partner university in Hong Kong for the Joint Master Degree Media Arts Cultures (JMD MediaAC). The future experts in Media Art and digital culture and communication need well-based theoretical knowledge. They will also need special practical insights and skills for an adequate handling, preservations, archiving, and presentation of Media Art in the 21st century – especially with regard to the special technical aspects of Media Art. For instance, they will also need high language competences and intercultural training for European and world-wide cooperation with countries such as Asia. Even though Media Art is a well-established artistic expression, the existing master programmes even by global players such as MIT do not take into account all of the needed competencies as a whole and mostly have a practical, and not a theoretical and methodological focus. Besides, they focus mostly on fine arts and not on the applied arts that enhance employability.
At the Danube University Krems, the European model of Image Science has been especially focused on analysing complex Media Art and its global issues for providing significant interpretations with an interdisciplinary and historical perspective. Growing out of the unique international curriculum for MediaArtHistories MA, students will now achieve internationally advanced knowledge in histories and theories of Media culture for the first time in combination with creative, artistic, curatorial, and technological practices at the universities of Aalborg and Lodz and at the outstanding City University of Hong Kong. In particular, the cooperation with the latter addresses the competitive gap between Europe and China and reinforces the international dimension of the JMD. The special method of project-based learning used in Aalborg will be integrated in the JMD teaching at the other universities. Additionally, internships in several European and international institutions are organised for increasing competences and employability of the students. Only the mobility between the four universities and the international associated partners will allow the excellent learning outcomes resulting from highly advanced theory, progressive practical experience and the best educational methods that are needed for experts in the current and future media art field.
The importance of gaining and improving new skills for the global digital age is a part of education in student learning as well as institutional learning, mobility and practice opportunities:
The students will, as individuals, achieve unique and excellent advanced learning skills and competencies by the supported mobility between the Danube University Krems, the universities of Aalborg and Lodz, and the City University of Hong Kong, which is not possible to offer by any single university.
The teachers will, as individuals, be supported by the JMD to cooperate across borders in developing learning skills and competencies.
The JMD will support a yearly contact for teachers and students coming together in further advancing the learning skills, as well as enhancing and deepening cross-border cooperation around the academic content (knowledge) of the field of Media Arts Cultures
The mobility of students and teachers between EU and Hong Kong allows for cross-border cooperation between Europe and China, as well as the rest of Asia, which reinforces the international and global dimension of the JMD.

With the project-learning method, students will be deepening practical skills by participating in courses on the creation of impressive exhibitions, presentations and archives.
Mobility also allows for internships in several European cultural institutions with an international reputation and globally relevant institutions are organised for the students for increasing their practical and critical skills and their value within the market.
The JMD Programme improves employability of the students by offering them unique skills and international networks that prepare them for the emergent and future job market of Media Arts Cultures.
Grounded in the mobility offered by the JMD, the students will acquire skills and international networks to improve their employability in the CCS and institutions demanding expertise and excellence in all matters and skills concerning Media Arts Cultures.
In the EU the focus on digital heritage interests is already intense and a job-market within the field is already growing. Here, the students coming out of the JMD would offer a more unique and focused set of skills than are currently offered, making them highly useful and employable in that job-market. Their special skills and knowledge are needed for digital archival and preservation projects in many museums and collections, for future employment as avant-garde curators, managers, media art conservators, educators in museums and other institutions, at festivals, in private collections and art galleries, or consultants in the growing video and pc game industry and digital communication agencies.
In the US, companies and museums are increasingly in demand for highly skilled people who can manage and at the same time innovate and independently produce new solutions for digital culture platforms or services.
World-wide there is a huge and rapidly evolving cultural job-market where hundreds of new museums are appearing every year. For instance, 390 new museums opened in China in 2011. Due to the partnership with CityU the students of the JMD will be well suited for cooperative ventures between Europe and China.

The steps undertaken to involve players from the public and private sector will be:
• Student’s internship will be used to develop course curriculum and horizontal skills. Career advising at the partner HEIs will support the students to set up contacts to potential employers.
• Involving associated partners directly into internship agreements and quality assessment of the JMD. The consortium will invite carefully selected players in the field to be associated partners of the JMD – involving national, European and international organisations and institutions such as Ars Electronica Center AEC (Linz, AT), Zentrum fuer Kunst- und Medientechnologie ZKM (Karlsruhe, DE), Digital Art Museum (Berlin/Frankfurt, DE), Museum of Contemporary Art (Copenhagen, DK), Foundation for Art and Creative Technology (Liverpool, UK), Digital Interactive Art Space (Vallensbaek, DK), WRO Biennale (Wroclaw, PL), Atelier für Videokonservierung (Bern, CH), Transmediale Festival (Berlin, DE), Monochrome (Vienna, AT), Polytech Museum (Moscow, RU), MOCA Roskilde and Roskilde Festival (Roskilde, DK) and more.
• Inviting members from the Associated Partners to the Advisory Board to give strategic advice.
• Establishing an extensive international network of non-associated employers and players. An important role in this respect is played by the associated partners of MediaAC, which will provide support to the programme with placements for internships, lectures, marketing-support, site-visits, programme development and linking the programme to the national, European, and international markets of media arts cultures.

For gennemgang af efterspørgsel specifikt på det danske arbejdsmarked henvises til den up-loadede fil vedr. "Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil".

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
Det skønnes, at der vil blive uddannet ca. 24 internationale dimittender årligt fra 2017.
Dette tal er et resultat af anvisninger fra de Internationale institutioner involveret i behovsafdækningen (se næste afsnit) og de enkelte uddannelsesinstitutioners kapacitet.
Heraf skønnes 1-2 dimittender at være danske.

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Uddannelsen har indgået partnerskab med en række internationale institutioner. Disse institutioner rådgiver uddannelsens konsortiemedlemmer om arbejdsmarkedsforhold på mediekunstområdet generelt, samt tilbyder praktikpladser til de studerende på uddannelsen:

Internationale institutioner involveret i behovsafdækningen:

Ars Electronica (Linz, AUT)
transmediale (Berlin, DE)
Zentrum fuer Kunst- und Medientechnologie ZKM (Karlsruhe, DE)
Digital Art Museum (Berlin/Frankfurt, DE)
Foundation for Art and Creative Technology FACT (Liverpool, UK)
WRO Biennale (Wroclaw, PL)
Atelier für Videokonservierung (Bern, CH)
Transmediale Festival (Berlin, DE), Monochrome (Vienna, AT)
Polytech Museum (Moscow, RU)
Inter Art Center (Malmö, SWE)

Danske institutioner involveret i behovsafdækningen: (Se vedhæftede behovsanalyse)
Digital Interactive Art Space DIAS (Vallensbæk, DK)
Kulturstyrelsen, DK
Aftagerpanel for Art & Technology
Aftagerpanel for Humanistisk Informatik

samt:
Evalueringsrapport fra EACEA

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Sammenhængen mellem det påviste behov of den nye uddannelse sikres af det Internationale Advisory Board som tilknyttes uddannelsen med det formål at sikre en løbende evaluering af indhold og relevans.
Dette er yderligere beskrevet i Erasmus Mundus ansøgningen:

In order to accomplish the integration of different areas of knowledge – from theoretical to practical capabilities, from artistic expression to economic exploitability etc., it is evident that MediaAC has to strengthen its networks and alliances both in the area of higher education and the CCS (The Creative and Cultural Sectors).
• The potential of the consortium partners to consult already well-established networks will support the integration of and interaction with non-academic players.
• To that effect, the associated partners of MediaAC are well-established in Media Arts Cultures (see Annexes LoI). The Advisory Board of MediaAC brings together individuals from academic and non-academic institutions and organisations.
• Furthermore, the courses offered by the consortium are conducted and consulted by selected professionals who are (partly) based outside the area of higher education – researchers with an affiliation to non-academic institutions, like museums, galleries, the creative industries etc., as well as well consulting lecturers based in CCS –, e.g. in the game industries, museums, archives etc., offering the possibility to react quickly to the current needs of the CCS in terms of the content of the curriculum and the needs of stakeholders outside of the area of higher education.
• The well-established programme of MediaArtHistories at DUK has already gained experience in cooperating with non-academic professionals – like curators, artists, archivists etc. – in their courses. In order to introduce the students of MediaAC to non-academic players as well as potential jobs – inside and outside the academic sector –, they have to complete an internship at an institution or company that is either an associated partner of the consortium or is of special interest to the student. The quality of a self-chosen internship partner will be assessed by the consortium prior to the start of the first internship.

The consortium has defined specific learning cycles related to each semester:

• Sem. 1 - DUK and its elaborate faculty opens up a perspective informed by the discourses of the humanities, the Heritage of Media Arts Cultures, critical reflection and historical awareness for Media Arts Cultures.
• Sem. 2 - AAU will introduce the students to the theory and practice of Experience Design - from concept towards production in collaborative work-situations with regard to creative use of the aesthetics and technology of experience design and experience economy.
• Between Sem. 2-3 - Internship where students will set forward with their own priorities by pursuing individual interests in a potential workplace.
• Sem. 3 - CityU students engage in the technologically rich campus of the School of Creative Media with application oriented media ubiquitous to the Creative and Cultural Sector.
• Sem. 3 - ULO returns students to research and offers aesthetics and Analysis of the Media Arts with theory of media and new media.
Sem 4 - Master Thesis, offers two possible tracks
• Research that focuses on current theoretical and/or historical debates about Media Arts Cultures as it is related to management of cultural projects, i.e. cultural research and management, to qualify the graduate for an academic career or public sector job. (students hosted by DUK and ULO)
• Show the graduate’s abilities in creative applications and industries and equip them especially for the requirements of the CCS (students hosted by CityU and AAU)

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
Der er nogle fjernt beslægtede danske uddannelser fra andre universiteter, der er rettet mod det hjemlige arbejdsmarked, idet uddannelserne er på dansk og typisk meget bredere ift. faglighed og arbejdsmarkedskompetence.

Beslægtede danske uddannelser:

KA i Digital Design (AU)
Dansksproget, meget bred uddannelse inden for digital design, der fokuserer på udvikling af digitale artefakter, apps og spil.
Ifølge informationerne på websitet er de arbejdsmarkedsrelaterede funktioner: udvikler, projektleder, rådgiver, konsulent eller som designer, fx i it-branchen eller inden for kommunikation og marketing. Uddannelsen er ikke specifikt rettet mod den internationale mediekunst vedr. kulturarv, kuratering og formidling, som Media AC er.

KA i Designstudier (SDU)
Studier beskæftiger sig udelukkende med etablerede designområder og har fokus på designhistorie, -teori og -analyse.

Billedkunst, kunstteori og formidling (KU)
Beskæftiger sig med især med de visuelle medier i kunst og er rettet meget bredt mod kulturindustrien samt kunstformidling, dansksproget.

Der er enkelte perifært sammenlignelige uddannelser på det kunstneriske område, udbudt af designskolerne, som fx KA Visuel Kultur og Identitet eller KA Art Game, Design and Development, begge udbudt af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering eller KA Kommunikationsdesign med speciale i Interaktionsdesign, udbudt af Designskolen Kolding.
Disse uddannelser må dog forstås som primært kunstneriske uddannelser og ikke som akademiske uddannelser (såsom MediaAC) og er desuden meget brede i deres sigte og ikke specifikt rettet i mod mediekunst som kulturarv og kulturarv som mediekunst.

Beslægtede europæiske uddannelser:

MSc in Culture, Media and the Arts, Erasmus University Rotterdam
http://www.eur.nl/master/opleidingen/art_culture_studies/?gclid=Cj0KEQjw7vmgBRDdnLPZp7aBlroBEiQA7_NmV2qjbG6nwTn998GqW18-aXXKVGaaA0gYe73gU64auWIaAqXB8P8HAQ
Admission: BA degree in Sociology or Culture Studies, including statistical analysis. Language requirements: English.
Denne uddannelse er en sociologisk uddannelse, der fokuserer på medier og kunstens samfundsmæssige betydning og som er rettet imod forskning.

MA in Kulturwissenschaften – Culture, Arts and Media, Leuphana Universität Lüneburg
http://www.leuphana.de/kulturwissenschaften-studium-master.html
Admission: BA in culture, arts and social science, Language requirements: English
Det drejer sig om en meget bred og tværvidenskabelig (humanistisk og samfundsvidenskabelig uddannelse, der forstår medier som distributions- og informationskanaler og ikke som produktions og kurateringsteknologier).

MSc in Economics and Management in Arts, Culture Media and Entertainment, Università Commerciale Luigi Bocconi
http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Home/Schools+and+Programs/Graduate+School/Prospective+Students/Economics+and+Manag.+in+Arts,+Culture,+Media+and+Entertainment/
Admission is based on: evaluation of the applicant's dossier.
Uddannelsen er en projektlederuddannelse der fokuserer på management, økonomi, processtyring og jura inden for de kreative og kunstneriske erhverv.

MA in Media Culture and Art Theories, Kunst Universität Linz
http://www.ufg.ac.at/Master-Programme.1738+M52087573ab0.0.html
Admission: artistic or scientific BA in media, art or cultural studies
“The curriculum links theory and practice, research and artistic design processes and is offered on a trans-institutional basis taking the form of three disciplines: “Media Theories” (at the Institute of Media Design), “Art History/Art Theory with a Gender Studies focus” and “Cultural Studies” (both at the Institute of Fine Arts and Cultural Studies).” (website). Uddannelsen synes at være tysksproget og favner meget bredt (også ift. arbejdsmarked), men har dog ikke fokus på teknologi og artifact udvikling.

EACEAS Evaluation report (bilag 1) fremhæver ligeledes: "The state-of the-art with respect to other Masters on this topic is given and enables appreciation of the distictiveness of the JMD compared to existing Masters." (side 1 bilag 1)

Set i forhold til ovenstående uddannelsesudbud vil Media AC dække specifikke aftagerbehov på følgende områder:
1. MediaAC udfylder det kompetencebehov, der findes for kandidater, der besidder en unik egen-kraft, og som ved hjælp af nutidens og fremtidens teknologier kan skabe innovative processer og produkter, der er med til at skabe fremtidens udvikling og økonomi.
2. MediaAC opfylder et stort behov i den danske (og internationale) kuturarvssektor for kvalificerede kandidater, der kan tænke på tværs af medier, teknologi, kunst og kultur og finde nye sammenhænge og løsninger.
3. Praktikforløb er integreret i uddannelsens progression og indhold og sikres gennem det internationale advisory board i samarbejde med MediaAC consortium board.
4.Uddannelsen sigter mod at udvikle fremtidige arbejdsområder i den kreative og kulturelle sektor generelt, som ellers ikke ville blive imødeset eller afdækkede.
5.Mobilitet mellem forskellige kulturelle markeder integreres aktivt i uddannelsens kompetenceelement, således at der opnås studerende med nye og anderledes viden og færdigheder, som de er i stand til at omsætte i praksis ind i et dynamisk media arts cultures felt der er under konstant forandring.
6.Kandidater bliver i stand til at tænke innovativt i en kreativ udveksling mellem kunst og forskning.

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringsgrundlaget er internationale studerende med minimum en bachelorgrad. Studerende optages på baggrund af vurdering af deres ansøgning og baseres på følgende generelle kriterier:
a. academic quality (results from previous studies, previous background/field of study)
b. their motivation and justification of the application in relation to prior studies, work experience (if applicable) and future career plans towards the aims of MediaAC (motivation letter in combination with their CV, and the example of work.)
c. content from example of work related to the field. (e.g., quality and innovation of academic writing, cultural project or creative/artistic work using media to gauge the capabilities of the student)

Forventet optag
24 studerende - heraf cirka 1-2 danske studerende/semester

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Uddrag fra ansøgning om Erasmus Mundus:
The consortium will organise internships, during the summer between the first and second year, just after the students have finished the problem-based learning semester in Denmark. All students will have the opportunity to complete an Internship. The internships have a workload of 5 ECTS and will be graded. Internships will be available at the Associated Partners and at identified MediaAC network organisations capable of providing a quality internship experience. An internship certificate will be part of the diploma supplement (see Annex). The networking supported within the programme and through the partners via the internship will be enabled by the International Advisory Board and carried out by the Semester Coordinators. The Associated Partners and guest scholars/lecturers will play an important role in assist the consortium in preparing students for the required skills and understandings on networking to prepare them for internships and future employment in the CCS of Media Arts Cultures.
Associated partners play a vital role, either in providing proper placements for internships themselves or supporting students to find a place that fits their academic interests and future career plans.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_KA Media Arts Cultures_AAU.pdf

Samlet godkendelsesbrev
AAU - Godkendelse af ny uddannelse - KA (Erasmus+) i Media Arts 9830707_1_1.pdf