Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - kvanteinformationsvidenskab - Københavns Universitet

Københavns Universitet
31/01-2022 09:56
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
København

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kristine Schultz Olsen, kso@science.ku.dk, 35324202

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
kvanteinformationsvidenskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Quantum Information Science

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand. scient. i kvanteinformationsvidenskab

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (MSc) in Quantum Information Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Retskravsbachelorer til uddannelsen
Ingen bacheloruddannelser har retskrav til denne kandidatuddannelse.


Direkte adgangsgivende uddannelser
Følgende bachelorgrader er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen: • Matematik, fysik, datalogi, machine learning og datavidenskab fra Københavns Universitet

 • Fysik, matematik og datalogi fra Syddansk Universitet

 • Fysik, matematik, datalogi og datavidenskab fra Århus Universitet

 • Fysik, matematik, datalogi og datavidenskab fra Ålborg Universitet

 • Cyberteknologi, Fysik og nanoteknologi, Kunstig intelligens og data, Matematik og teknologi, Softwareteknologi fra DTU

 • Data Science fra IT-Universitetet i København

 • eller tilsvarende nordiske og internationale bacheloruddannelser


Adgangskrav for øvrige uddannelser
Ansøgere med en bachelorgrad fra øvrige danske, nordiske eller internationale universiteter kan optages på kandidatuddannelsen, såfremt ansøgeren kan dokumentere, at uddannelsen indeholder følgende: • Mindst 120 ECTS inden for matematik, fysik og/eller datalogi.


Dette krav er nødvendigt, da uddannelsen forudsætter en baggrund enten indenfor matematik, fysik eller datalogi, svarende til en bachelorgrad.


Sprogkrav til uddannelsen
Engelskkundskaber på et niveau svarende til gymnasiets 'Engelsk B' med et samlet gennemsnit på mindst 3 eller 'Engelsk A' med et samlet gennemsnit på mindst 2 på den danske karakterskala eller bestået IELTS Academic, TOEFL, Cambridge Advanced English eller Cambridge English: Proficiency (CPE) test. Minimumscore: IELTS 6.5, TOEFL IBT 83, CAE/CPE levels C1 or C2.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med uddannelsen er at uddanne kandidater med ekspertise i kvantevidenskab funderet i matematik, fysik og datalogi, som har både teoretiske, teknologiske og eksperimentelle kompetencer. Uddannelsesprofilen adskiller sig fra eksisterende uddannelser ved at uddanne tværfaglige kandidater i kvantecomputere, informationsteori og kommunikation. Uddannelsen vil danne bro mellem på den ene side det teknologiske og eksperimentelle, og på den anden side det teoretiske og analytiske beregningsaspekt af kvanteinformation.


En rivende udvikling er i gang inden for kvanteinformation, ny kvanteteknologi og innovation, og det er nødvendigt at sikre kvalificeret arbejdskraft i Danmark indenfor området. EU har investeret en milliard euro i kvanteområdet, og mange internationale og danske virksomheder har stort fokus på, hvad kvanterevolutionen kan føre til både inden for kryptering, beregninger, kommunikation og simulering. Med uddannelsen sikres tværfaglige kandidater, der kan udnytte mulighederne i den nye kvanteteknologi. Kandidater i Quantum Information Science vil få stærke tværfaglige kompetencer indenfor kvanteinformationsteori, -teknologi, -algoritmer, -beregninger og -simuleringer.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen er forankret på KU og udbydes i fællesskab med DTU.


Det må forventes, at de studerende på den nye kandidatuddannelse i Quantum Information Science (QIS-MSc) kommer med forskellige forudsætninger, alt efter om de har en baggrund i datalogi, matematik eller fysik. Der er taget hensyn til dette i uddannelsens opbygning. Uddannelsen er opbygget så 1. semester er på KU og 2. semester er på DTU. På 2. år kan undervisningen være på begge universiteter.


Uddannelsen består af 90 ECTS konstituerende fagelementer, heraf 20 ECTS obligatoriske fagelementer og 25-40 ECTS begrænset valgfrie fagelementer (liste 1, 2, 3) afhængig af specialets størrelse på 30 eller 45 ECTS, samt 30 ECTS valgfrie fagelementer (se kassogrammer i bilag 1).


Obligatoriske fagelementer


Introduction to Quantum Information Science (KU - 7,5 ECTS)
Kurset er nyt og skal udvikles. Undervisningen foregår på både DTU og KU. Det vil have en identitetsskabende funktion og være indføring i de problemstillinger, hvor kvanteinformation er relevant.
Kurset skal være baseret på 3 cases, som skal belyse relevansen fra fysik og datalogi-synsvinklen. Mindst en case skal indeholde et eksperimentelt aspekt.


Introduction to Quantum Computing (KU – 7,5 ECTS)
This course will provide an introduction to the field of quantum computing and information, covering a variety of topics ranging from computation and cryptography to foundations of quantum physics. Once familiar with the fundamentals, we will explore current research topics and discuss how quantum phenomena give rise to new algorithms for machine learning, quantum computational supremacy, cryptographic schemes with unprecedented security guarantees, and device-independent protocols.


Applied Quantum Physics: Quantum Information Technology (DTU - 5 ECTS)
Kursets målsætning er at give en indgående indsigt i fysikken og principperne bag en række forskellige kvanteinformations-teknologier, praktiske aspekter vedrørende implementering og anvendelse af disse samt værktøjer til at analysere og vurdere deres ydeevne. Kurset giver således et solidt fundament for videre studier og forskning inden for kvanteteknologi.(1) Begrænset valgfrie fagelementer (mindst ét kursus skal bestås):


Quantum Information Theory (KU - 7,5 ETCS)
Mathematical formalism of quantum information theory: Review of Probability Theory and Classical Information Theory (Random Variables, Shannon Entropy, Coding). Formalism of Quantum Information Theory (Quantum States, Density Matrices, Quantum Channels, Measurement).
Quantum versus Classical Correlations (Entanglement, Bell inequalities, Tsirelson's bound).
Basic Tools (Distance Measures, Fidelity, Quantum Entropy).
Basic Results (Quantum Teleportation, Quantum Error Correction, Schumacher Data Compression).
Quantum Resource Theory (Quantum Coding Theory, Entanglement Theory, Application: Quantum Cryptography).                        


Physical Implementation of Quantum Information Processing (KU - 7,5 ETCS)
Nyt kursus. The course will give an introduction to the physics of various advanced platforms for quantum information processing, including: superconducting, semiconductor, and atomic systems. It will cover physical implementations of qubits as well as quantum operations and protocols, including quantum computation, quantum communication and quantum simulation. Additionally the course will discuss obstacles to practical implementations, including decoherence.(2) Begrænset valgfrie fagelementer (mindst to kurser skal bestås):


10386 Experimental Techniques in Quantum Technology (DTU – 5 ECTS)
Undersøgelse af kvanteteknologier eksperimentelt, særligt med fokus på optiske teknologier. Dette inkluderer en forståelse af hvorledes kvantetilstande genereres, detekteres og karakteriseres. Der vil specielt være fokus på håndtering og eliminering af teknisk støj, der uundgåeligt er til stede i ethvert eksperiment og udvasker de subtile kvanteeffekter.


Quantum Compilers (DTU – 5 ECTS)
Nyt kursus. Based on classic compiler-theory and quantum information, this course will cover the components needed to develop a quantum compiler, which can translate a high-level programming language into quantum circuits and mapping these circuits onto the qubits of the target quantum computer architecture.


Quantum Algorithms and Machine Learning (DTU – 5 ECTS)
Nyt kursus. A wide variety of data analysis and machine learning methods are operated by Performing matrix operations on vectors in a high-dimensional vector space, which is the mathematical foundation of quantum computation. This course introduces some basic background knowledge of classical machine learning and explores how quantum machine learning can be developed.(3) Øvrige begrænset valgfrie fagelementer:


NMAK10008U Functional Analysis (KU – 7,5 ECTS)
The course covers a number of fundamental topics within the area of Functional Analysis.


Analysis in Quantum Information Theory (AnQIT) (KU – 7,5 ECTS)
Nyt kursus. Operator algebraiske metoder anvendt på problemstillinger i kvanteinformationsteori.


NFYK15003U Advanced Quantum Mechanics (Quant3) (KU – 7,5 ECTS)
The course is a graduate level in quantum mechanics with emphasis on providing the students with tools to understand the advanced courses within the quantum branch of the master program. The introductory undergraduate quantum mechanics curriculum is reviewed and expanded with emphasis on important concepts such as symmetries, approximate methods, scattering theory, and second quantization. It introduces the use of propagators and density matrices, applied to physical examples. Relativistic quantum mechanics is also introduced.


NFYK15007U Condensed Matter Experiments (KU – 7,5 ECTS)
The course provides an introduction to selected techniques used in experimental condensed matter physics, with a focus on low-temperature physics, cryogenic techniques, and electron transport phenomena at low temperatures. The intention is to prepare the student for graduate level course work and experimental research in the fields of low-temperature solid state physics, quantum transport, and the characterization of semiconducting and superconducting quantum devices. The students will learn key concepts that are essential in these fields and, more generally, have advanced our understanding of the interplay between properties of materials on the mesoscopic scale and the quantum engineering of advanced functional electronic devices.


NFYK10017U Condensed Matter Theory 1 (CMT1) (KU – 7,5 ECTS)
This course is an introduction to quantum field theoretical methods aimed for both experimentalists and theorists with particular focus on condensed matter physics. The content spans a wide range of topics necessary for understanding concepts and methods used in advanced solid state physics. Finally, the course provides a good foundation for the course CMT2 and for doing active research in condensed matter physics at the Niels Bohr Institute.
In the course, we focus on the interacting electron gas, describing metals and semiconductors, and use this as an example to illustrate the techniques taught. The course is meant to teach the fundamental field-theoretical concepts and techniques such as second quantization, equations of motion for operators, many-particle Green functions at finite temperatures, and Feynman diagrams.


NDAA09023U Advanced Algorithms and Data Structures (KU – 7,5 ECTS)
The course covers a list of algorithmic topics: Graph algorithms such as max flow, data structures such as van Emde Boas Trees, NP-completeness, exponential and parameterised algorithms for NP-hard problems, approximation algorithms, randomised algorithms, computational geometry, linear programming, and optimisation.


NDAK15007U Machine Learning (KU – 7,5 ECTS)
The purpose of the course is to introduce students to the basic theory and most common techniques of statistical machine learning. The students will obtain a working knowledge in statistical machine learning.


01227 Graph Theory (DTU - 5 ECTS)
The main aim of this course is to present to the students some basic results and proof techniques in graph theory, in particular in connection with networks algorithms. 


02233 Network Security (DTU - 5 ECTS)
Basic network security in LAN and WAN environments; Protocols for client-server communication in high risk environments; Web vulnerabilities; Secure communications to ensure confidentiality, authenticity and integrity. Security architecture: firewalls and DMZs. VPN, proxies, intrusion detection and protection systems (IDS/IPS), TOR, Signal, audit and analysis of attacks.


02180 Introduction to Artificial Intelligence (DTU – 5 ECTS)
The aim is to provide the student with an understanding of basic notions and techniques in artificial intelligence (AI) and to train the student’s abilities to apply these techniques. The focus of the course is primarily on symbolic artificial intelligence, in particular techniques based on search and logic. 


34042 Quantum Photonic Communication (Kvantefotonisk kommunikation) (DTU – 5 ECTS))
Kurset har tre hovedformål:


1. At gøre den studerende klar til fremtidens teknologi indenfor informationsoverførsel – Kvante Internettet.


2. At udstyre den studerende med basal og avanceret viden om denne teknologiske platform:


o Fundamentet for kvanteinformationsoverførsel


o Kvantekommunikationsprotokoller – fra de mest lovende løsninger til de nyeste opfindelser


o Større udfordringer i feltet


3. At give den studerende hands-on erfaring med vigtige eksperimenter som viser kvantefysikkens natur:


o Kvantelyskilde


o To-foton interferens


o Kvante entanglement (sammenfiltring)10302 Electronic Structure Methods in Material Physics, Chemistry and Biology
(DTU – 10 ECTS)
Giver indblik i moderne elektronstrukturmetoder inden for teoretisk fysik med særlig vægt på beskrivelser af materialer, molekyler og biomolekyler på det atomare niveau.Bemærkninger til kurser
Vi vil styrke informations- og vejledningsindsatsen af de studerende med anbefalede kursusforløb i forbindelse med udrulning af uddannelsen. De studerende vil også få tilbud om at få tildelt en mentor, der kan vejlede i valg af kurser og individuelt uddannelsesforløb med udgangspunkt i den enkelte studerendes faglige baggrund og interesser. Særligt for uddannelsen er også muligheden for at lave virksomhedsprojekter, enten som en del af de valgfrie elementer og/eller som speciale i samarbejde med en virksomhed, hvilket styrker de studerendes karriereperspektiv og faglige netværk.


Ligesom der er flere veje ind i studiet, rummer studiet også flere muligheder for fokus under uddannelsen fra det teoretiske i datalogisk, matematisk eller fysisk retning til det teknologiske eller eksperimentelle. Uddannelsens forskningsmæssige basering
Den nye kandidatuddannelse i kvanteinformationsvidenskab vil være baseret på de stærke faglige miljøer på Institut for Matematiske Fag (MATH), Niels Bohr Instituttet (NBI) Datalogisk Institut (DIKU) på Københavns Universitet og DTU Compute, DTU Fotonik og DTU Fysik på Danmarks Tekniske Universitet.


KU og DTU er epicentre for den nationale forskningssatsning inden for kvanteområdet med bl.a. KU centrene Q-Dev (DG Centre ofExcellence), Hy-Q (DG Centre of Excellence), QMATH (VILLUM Centre of Excellence), NNF-centrene Quantum for Life og Solid-Q, og Quantop (VILLUM Investigator) samt DTU Centrene BigQ (DG Centre of Excellence), SPOC (DG Centre of Excellence), NanoPhoton (DG Centre of Excellence) og NATEC (VILLUM Centre of Excellence). Desuden er der på DIKU den stærke satsning inden for algoritmer ved centret BARC (VILLUM Investigator) og det nye AI Pioneer Centre. Forskningen ligger i krydsfeltet mellem datalogi, fysik og matematik og skaber et behov for kandidater, der har dyb indsigt i f.eks. kvanteinformationsteori, kvantekryptering, kvantekommunikation og machine learning og samtidig kan forstå de muligheder den nye kvanteteknologi giver for at skabe værdi i samfundet. På sigt kan det også være relevant at styrke samarbejdet med en ansættelse enten på KU eller DTU af en person affilieret med det andet universitet. Underviserne på uddannelsen vil være aktive forskere, og i mange tilfælde vil den nyeste forskning blive inddraget.Kompetenceprofil for uddannelsen
(afsnittet er på engelsk, da det udgør udkast til engelsksproget studieordning).
Students following the MSc Programme acquire the knowledge, skills and competences listed below. Students will also acquire other qualifications through elective subject elements and other study activities. On completion of the programme, a MSc in Quantum Information Science has acquired the following:


Knowledge about: • Key theoretical disciplines, principles, methods and concepts in quantum information science.

 • Relevant interdisciplinary research-active fields within mathematics, physics and computer science.

 • Technological methods in quantum information science experiments.

 • Methods in quantum computing including protocols, applications, and algorithms.

 • Literature, terminology, and research methods within quantum information science.

 • Understanding of the interaction between quantum information science, mathematics, physics and computer science.


Skills in/to: • Read and understand quantum information science original research literature.

 • Account orally and in writing for inquiries into open quantum information science issues.

 • Transforming quantum theory into quantum technology or quantum algorithms.

 • Understand the basic setup of experiments in quantum information science.

 • Assess potentials in technological and algorithmic quantum developments.

 • Select, combine, and where appropriate develop or refine theories and methods, and use these to make a significant contribution to solving quantum information science problems or to promote a scientific understanding of the problems.

 • Evaluate a proposed solution to a problem within quantum information objectively and systematically, and – where appropriate involving experiments – analyse the areas in which the solution is successful and unsuccessful, and identify its weaknesses, strengths and consequences.

 • Communicate quantum information science and technology issues on a scientific basis.

 • Documenting own research results and discoveries in a manner that meets the requirements for academic publications.


Competences in/to: • Use and combine mathematics, physics and computer science to develop quantum information solutions.

 • Master elements of multiple disciplines in particular mathematics, physics and computer science and being well versed in the methodology of quantum information science.

 • Apply scientific theory and methodology in context of quantum information science.

 • Acquire a comprehensive overview of complex scientific contexts, identify and analyse the computational or information-processing problems arising in such contexts, and decompose or transform the problems into a form amenable to solution by relevant quantum information science methodology.

 • Acquire hands-on experimental experience with building blocks of quantum information processing.

 • Work with others, both by playing an active role within research teams and/or industry by working closely with fellow students.

 • Acquire new knowledge in an efficient and systematic manner and familiarise oneself with evolving quantum information science subject areas at a high scientific level.

 • Working on the thesis and being involved in the day-to-day operations of a research team will provide graduates with solid experience of a research environment’s different methods and forms of work.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsen foreslås indplaceret på heltidstakst 3 taxameterniveau, hvor kandidatuddannelserne i Physics og Computer Science og de teknologiske uddannelser på DTU også er indplaceret. Heltidstakst 3 foreslås, da det vil være nødvendigt med øvelser i mange af kurserne. Her tænkes både på eksperimentelle øvelser, samt computerøvelser, hvor det er afgørende at have undervisningsassistenter til at interagere med de studerende. Adgang til laboratorier og computational adgang er omkostningstungt. 


Forslag til censorkorps
Censorkorps i fysik

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
QIS_Bilag til prækvalifikationsansøgning.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Ifølge en grundig analyse af potentialet af danske investeringer i kvanteteknologier foretaget af Industriens Fond (link i bilag 5) er der i Danmark et behov for at udvide det danske kvanteøkosystem og skabe et dansk quantum community. Analysen fra Industriens Fond estimerer også en yderst markant mulig vækst af markedet for kvanteknologier i Danmark. Kandidatuddannelsen i Quantum Information Science vil bidrage afgørende til væksten ved at sikre arbejdskraft med den rette faglige kerneprofil. Det er højaktuelt med den nye satsning på kvanteteknologi og kvantecomputing i budgettet for forskningsreserven i 2022 og den opfølgende kortlægning af kvanteområdet i Danmark. I denne sammenhæng bør det nævnes, at de deltagende institutioner i den foreslåede uddannelse er stærkt repræsenteret i det nyligt etablerede Danish Quantum Community.


Den rivende udvikling af kvanteteknologier har medført et nyt behov for en dedikeret kandidatuddannelse, der kan sikre kandidater med de nødvendige kvalifikationer til at arbejde med kvanteteknologier i danske virksomheder.


Inden for det private erhvervsliv kan dimittenderne ansættes som: • Udvikler af nye kvantealgoritmer til optimering af komplekse beregninger.

 • Udvikler af systemer og komponenter til kvanteinformationsbehandling

 • Del af sikkerhedsenhed f.eks. inden for kvantekryptring.

 • Konsulent f.eks. i forbindelse med udnyttelse af kvanteinformationssystemer, kvantesensorer og kvantesimuleringer.

 • Del af startup virksomheder inden for kvanteinformationsteknologi

 • Selvstændig opstarter af ny virksomhed.


Derudover vil dimittenderne også kunne ansættes i forskningsmiljøer inden for og med relation til kvanteinformationsvidenskab.


Uddybende bemærkninger

Uddannelsen vil blive udbudt på engelsk. Det vil forberede de studerende på, at arbejdssproget for hovedparten af færdige kandidater i kvanteinformationsvidenskab vil være engelsk. Undervisningen vil derved styrke de færdige kandidater og gøre dem parate til det danske arbejdsmarked. Desuden er al relevant litteratur på engelsk både hvad angår undervisningsmateriale og al anden faglitteratur. Det er vigtigt, at de studerende kan orientere sig i et internationalt miljø og deltage i det internationale undervisnings- og udvekslingssamarbejde for både studerende og undervisere. Ud over at rekruttere studerende fra de eksisterende bacheloruddannelser på KU inden for matematik, fysik og datalogi herunder specielt bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab, og studerende med en bachelorgrad fra DTU og andre danske universiteter, satses der også på at rekruttere fra tilsvarende internationale bacheloruddannelser. Desuden vil det lette rekrutteringen af undervisere, at uddannelsen er engelsksproget og derved medvirke til at højne det faglige niveau på uddannelsen.


Da der internationalt satses kraftigt på kvanteområdet også uddannelsesmæssigt (se bilag 2) er det vigtigt, at Danmark er med i denne internationale konkurrence også som et tilbud til de danske studerende, der naturligt vil være interesseret i at forfølge en karriere inden for det hurtigt voksende kvanteområde. Her bør det bemærkes, at andre tilsvarende uddannelser ikke findes i Danmark. Hvis ikke mulighederne findes i DK, vil de studerende naturligt søge mod udlandet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ca. 25 dimittender. Som behovsanalysen angiver, vurderer 66% af respondenterne, at deres virksomhed vil være interesseret i at ansætte kandidater, når de første færdiguddannede kandidater kommer ud på arbejdsmarkedet i 2025. Flere virksomheder angiver et eksplicit behov for kandidater, og 10% af respondenterne angiver konkret behov for over 10 kandidater fra 2025 og frem. Flere respondenter uddyber, at de ser kvanteområdet i stærk vækst og et behov for kandidater, der kender feltet i stor videnskabelig dybde og kan samarbejde på tværs af fagligheder, både teknisk, teoretisk og kommunikativt. Når de kan hinandens videnssprog, vil de også kunne danne nye broer i virksomhederne. I de uddybende interviews fremhæver flere, at de allerede nu har svært ved at besætte ledige stillinger inden for kvanteområdet med talentfulde kandidater med relevante tværfaglige uddannelser og kompetencer. Virksomhederne oplever en stigende efterspørgsel på kandidater til opgaver som risikovurdering og svindel inden for finans, pharmaindustrien og research and development (R&D). Det er især færdigheder inden for algoritmer og computerdelen, som mange virksomheder efterspørger.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Spørgeskema til afdækning af behovet for de nye kandidater i Quantum Information Science (QIS-MSc) er udsendt til aftagerpanelet på DTU, Aftagerpanel for Fysik, Kemi og Nanoscience og Aftagerpanel for Matematik og Datalogi på KU samt et mindre antal udvalgte potentielle aftagere. Spørgeskemaet er sendt til i alt 70 potentielle aftagere, og i alt 32 aftagere har besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten er 47% efter udsendelse og en påmindelse. 3 potentielle aftagere af de nye kandidater fra KPMG, Teknologisk Institut og NKT Photonics har deltaget i uddybende interviews. Sammenfatning af behovsanalysen fremgår af bilag 3.


Forud for spørgeskemaundersøgelsen har vi indsamlet tilbagemeldinger fra potentielle aftagere af de nye kandidater: Den første feedback er meget positiv og har bekræftet, at den nye kandidatuddannelse i Quantum Information Science vil være en relevant tilføjelse til uddannelseslandskabet i Danmark. Det forventes, at erhvervslivet vil have høj efterspørgsel på de nye kandidater (se bilag 4).


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Processen omkring udviklingen af uddannelsesforslaget har involveret en række repræsentanter fra både DIKU, NBI og MATH på KU og DTU Compute, DTU Fysik og DTU Fotonik. Disse repræsentanter har hver især god erfaring med de eksisterende BSc og MSc uddannelser i henholdsvis datalogi, fysik og matematik. Herudover har uddannelsesforslaget været behandlet i diverse aftagerpaneler og hos en række af de relevante aftagervirksomheder, som beskrevet ovenfor. Med henblik på at afklare egentlige problemstillinger har vi blandt andet indhentet svar på et spørgeskema omhandlende uddannelsen, som vi løbende har justeret for at udbedre problemstillingerne.


Det fremgår af behovsanalysen, at virksomhederne efterspørger tværfaglige kompetencer indenfor kvanteområdet, og kandidaternes evner til at arbejde tværfagligt, hvilket er kernen i uddannelsen. Derudover nævnes eksplicit evnen til at vurdere potentialet i den teknologiske og algoritmiske kvanteudvikling. Disse kompetencer udvikles eksplicit i kursernes sammensætning


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den nye kandidatuddannelse i Quantum Information Science har en unik profil i krydsfeltet mellem fysik, matematik og datalogi. Som angivet i kompetencebeskrivelsen går den nye uddannelse på tværs af de eksisterende uddannelser på KU og DTU. Andre tilsvarende uddannelser findes ikke i Danmark, og som tidligere nævnt vil det ikke være muligt at opnå samme profil ved en justering af de eksisterende uddannelser. Der er ingen dimittendledighed indenfor de datalogiske, matematiske og fysiske uddannelser. Desuden fremgår det af behovsanalysen, at arbejdsmarkedet efterspørger kandidater, der har de helt specielle tværfaglige kompetencer, som den foreslåede uddannelse sigter mod.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

QIS-MSc vil rekruttere fra BSc uddannelser på KU inden for matematik, fysik og datalogi, specielt BSc i machine learning og datavidenskab. QIS-MSc er også relevant for ansøgere med en BSc grad fra DTU og tilsvarende nationale og internationale BSc grader. DTU kan ikke udelukke, at QIS-MSc kan have konsekvens for rekrutteringen til deres MSc uddannelser i Fysik og nanoteknologi, Fotonik, Matematisk modellering og computing samt Informationsteknologi.


BSc uddannelserne i datalogi, matematik og fysik (KU) vil parallelt med udviklingen af QIS-MSc udvikle anbefalede bachelorforløb, der leder frem mod optag på QIS-MSc. Forløbene vil øge synlighed af QIS-MSc allerede ved de studerendes valg af bacheloruddannelse og vil med den store opmærksomhed feltet har, højst sandsynligt være en stærk motiverende faktor for valg af disse BSc uddannelser.


Vi oplever allerede stigende interesse fra gymnasiet ift.inspiration og vejledning i kvanteområdet specielt ifm. større SRP-opgaver i 3g. Vi forventer, at den nye stærke uddannelsesprofil vil tiltrække flere studerende til STEM-uddannelserne og øge samlet antal ansøgere til MSc uddannelserne i matematik, fysik og datalogi på KU og DTU inkl. QIS-MSc.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittenderne har gode muligheder for at fortsætte i ph.d.-forløb og forskningsforløb i virksomheder, både nationalt og internationalt.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Minimum 25 studerende på 1. og 2. år af uddannelsen og minimum 30 studerende på 3. år. Formodentlig en stigning til ca. 50 studerende årligt over en 5-årig periode, når uddannelsen er konsolideret.  


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Uddannelsen og det internationale aspekt
Uddannelsen indeholder et mobilitetsvindue, der gør det muligt for de studerende at aflægge op til 30 ECTS valgfrie kurser/begrænset valgfrie kurser ved et udenlandsk universitet som udveksling.


Israel: Vi har allerede været i dialog med både forskningsattacheen i Israel og med israelske uddannelsesinstitutioner om muligt uddannelsessamarbejde. Det vil være naturligt at udbygge de Erasmus samarbejdsaftaler, som KU med deltagelse af bl.a. MATH har etableret med Tel Aviv University og Hebrew University of Jerusalem.


Tyskland: Det vil også være naturligt at udnytte vores Erasmus-samarbejdsaftaler med universiteterne i München, som udvikler lignende uddannelser.  

Mht. rekruttering af betalende internationale studerende vil vi specielt fokusere på Indien, Brasilien og USA, hvor det er planen at involvere forskningsattacheerne i at udbrede viden om den nye uddannelse til de mest relevante potentielle studerende. Vi har allerede været i kontakt med forskningsattacheen i Israel med henblik på en eventuel udvekslingsaftale med tilsvarende uddannelser i Israel.  

Medlemmer af arbejdsgruppen til udvikling af den nye kvanteuddannelse deltager også i 2 EU pilotprojekter under QTEdu (link i bilag 5).


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A1 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
A1 Godkendelsesbrev.PDF