Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Skibsfører - Skagen Skipperskole

Skagen Skipperskole
02/02-2015 10:55
2015-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Skagen Skipperskole

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Skibsfører

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Master Mariner

Den uddannedes titel på dansk
Skibsfører

Den uddannedes titel på engelsk
Master Mariner

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Skibsassistent 18 måneders sejltid


Kyst eller Sætteskipper


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Ansøgning Februar 02022015 .pdf

Behov for nyt udbud

Med mulighed for at læse til skibsfører i Skagen vil vi nå en målgruppe, der ikke ser Marstal, som en mulighed. Vi vil kunne tilføre erhvervet stor erfaring kombineret med ny og bedre viden, samt kompetencer.


Rekrutteringsgrundlag

Vi har et grundlag hos vore studerende, der i dag ikke kan læse til skibsfører i Skagen og derfor stopper med en Kyst eller Sætteskipper eksamen.


Vi har et stort grundlag hos tidligere studerende, der sejler som Kyst eller Sætteskippere.


Forventet optag

15-20 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil

Samlet godkendelsesbrev