Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Skibsfører - Skagen Skipperskole

Skagen Skipperskole
29/09-2014 07:33
2014 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Skagen Skipperskole

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Skibsfører

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Master mariner

Den uddannedes titel på dansk
Skibsfører

Den uddannedes titel på engelsk
Master

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Skibsassistent med 18 måneders sejltid
Kyst eller Sætteskipper

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Baggrund for ansøgning.pdf

Behov for nyt udbud
Med mulighed for at læse til skibsfører i Skagen vil vi nå en målgruppe, der ikke ´ser Marstal, som en mulighed. Vi vil kunne tilføre erhvervet stor erfaring kombineret med ny og bedre viden, samt kompetencer.

Vi vil kunne være med til at løfte den generelle mangel på navigatører.

Rekrutteringsgrundlag
Vi har et grundlag hos vore studerende, der i dag ikke kan læse til skibsfører i Skagen og derfor stopper uddannelse med en Sætteskipper eksamen.
Vi har et stort grundlag hos tidligere studerende, der sejler som Kyst og Sætteskippere.

Forventet optag
15- 20 studerende

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Skibsfører_Skagen skipperskole.pdf

Samlet godkendelsesbrev