Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Financial Controller - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
03/02-2014 10:53
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Kolding, på Erhvervsakademi Kolding, Skamlingvejen 32

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Financial Controller

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
AP Graduate programme in Financial Management, Accounting, Auditing and Controlling

Den uddannedes titel på dansk
Business Controller AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Business Controller

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Der er adgang med studentereksamen, Dvs. stx, hf, hhx, htx og eux

Kontoruddannelse med speciale

Finansuddannelsen (trin 2)

Endvidere er der i optagelseskravene anført ”Anden relevant erhvervsuddannelse”. Her bliver normalt tale om individuel vurdering.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Delvis. EA Kolding har mange udenlandske samarbejder, primært indenfor Erasmus programmet.
EA Kolding har opbygget et internationalt kontor, som vil etablere kontakter i det øjeblik EA Kolding får mulighed for at udbyde uddannelsen på engelsk.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant. Allerede etableret uddannelse.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant. Allerede etableret uddannelse.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant. Allerede indplaceret.

Forslag til censorkorps
Uddannelsens censorkorps via Censorsekretariatet i Aalborg.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Financial Controller - engelsk udbud.pdf

Behov for nyt udbud
Se vedhæftede PDF fil.

Rekrutteringsgrundlag
Grundlaget udgøres af:

A) Unge med hhx, htx, eux, stx eller hf-eksamen. I 2012 opnåede 2215 en af disse eksamener i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde.

B) Unge fra Region Syddanmark i øvrigt, da uddannelsen ikke udbydes på engelsk andre steder i regionen.

C) Studerende fra EA Koldings partnerskoler i Europa. De fleste udenlandske studerende på EA Kolding kommer fra Benelux-landene, Tyskland, Rumænien, Ungarn, Frankrig og Letland.

Forventet optag
Tallene til forventet optag bygger primært på IBA’s erfaringer med tilsvarende engelsk-sprogede dubleringer af eksisterende uddannelser.

Der er en konstant lokal efterspørgsel på uddannelser på engelsk. Efterspørgslen kommer fra:

A) Indvandrere, der kun har været lang tid i Danmark, og som nogenlunde behersker dansk, men som ikke føler sig i stand til at tage en kortere videregående uddannelse på dansk. Typisk har disse ansøgerne en studentereksamen eller dertil svarende fra deres moderland. Det anslås at denne gruppe vil udgøre 5 – 8 ansøgere.

B) En konstant efterspørgsel fra lokale unge med dansk som modersmål, der af meget forskellige grunde ønsker at tage deres uddannelse på engelsk. Det anslås at denne gruppe vil udgøre 6 – 8 ansøgere. Det er samtidigt denne gruppe, som EA Kolding søger at øge.

C) Unge fra udlandet. Der forventes cirka 10-15 studerende. EA Kolding er selv herre over, hvor mange pladser der udbydes.

2014: 25
2015: 25
2016: 25

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
EA Kolding har i mere end 20 år arbejdet med praktik som en integreret del af uddannelsesudbuddet. Som en følge deraf har EA Kolding i de sidste 20 år opbygget et meget stort netværk af praktikpladser i ind- og udland. Porteføljen er meget alsidig, og består af virksomheder indenfor mange forskellige brancher og størrelser og af såvel private som offentlige virksomheder.

Det strategiske fokus for EA Koldings arbejde med praktik er at etablere et netværk, som de studerende kan benytte sig af, når de søger praktikplads. Akademiet formidler ikke praktikpladser, men etablerer et netværk og uddanner de studerende i at søge praktikpladser og i den forbindelse anvende netværket.

Målet er, at de studerende bliver klædt på til at møde arbejdsmarkedet samt opnå erfaring med de redskaber, som de efter endt uddannelse skal anvende i forbindelse med jobsøgning. Samtidigt har netværket vist sig at være en god indgang til arbejdsmarkedet for mange af EA Koldings kandidater.

Den aktuelle portefølje er naturligvis især koncentreret om de typer stillinger, som EA Koldings nuværende uddannelser ligger op til, nemlig multimedie-, markedsføringsøkonom-, E-designer og finans-økonomstudierne samt PB i international markedsføring og handel og PB i webudvikling.

Virksomhederne i EA Koldings nuværende portefølje er primært lokaliseret i:

Kolding og øvrige Danmark

UK og Irland: London og Dublin


USA: New York og Los Angeles

New Zealand: Dunedin og Wellington

Tyskland: Saarland

Derudover er der spredte praktikpladser i Asien, Afrika, Mellemøsten, Australien og resten af Europa.

EA Kolding investerer betydelige ressourcer i at udbygge og opretholde et praktiknet udenfor landets grænser. I øjeblikket har Akademiet to medarbejdere, der fokuserer på praktikpladser i UK, Irland og New Zealand og i Centraleuropa.
Praktikophold i udlandet behandles på linje med praktikophold i Danmark. Fx med hensyn til evalueringer og vejleders "besøg" på praktikvirksomheden. Det foregår normalt via Skype. EA Kolding har dog udsendt medarbejdere til udenlandske praktiksteder, også New Zealand (senest foråret 2013).

Hovedparten af de studerende er i virksomhedspraktik. Enkelte studerende er i projekt- og iværksætterpraktik.

Den meget gunstige situation på praktikområdet må dels tilskrives, at EA Kolding havde etableret et praktiknetværk mange år før det blev et krav, og dels lokaliseringen i Trekantområdet med et aktivt erhvervsliv.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_IBA_Financial controller.pdf

Samlet godkendelsesbrev